Pregabalin v léčbě chronických bolestí zad

3. 5. 2019

Chronické bolesti zad mohou mít kombinovanou etiologii – kromě nociceptivní a psychosomatické bolesti je u 20–55 % pacientů popisována i neuropatická složka. Ta umožňuje úspěšné použití pregabalinu, léčiva první volby pro lokalizované periferní neuropatické bolesti, také u těchto nemocných.

Cíle studie a sledovaná populace

Česká retrospektivní dotazníková studie hodnotila přínos léčby pregabalinem a výskyt nežádoucích účinků u pacientů s chronickými bolestmi zad a syndromem selhání chirurgické léčby zad (FBSS – failed back surgery syndrome). Sledovány byly základní deskriptory neuropatie – pálivá nebo křečovitá bolest a bolestivé parestezie. Po vytitrování optimální dávky bylo u pacientů hodnoceno zmírnění konkrétního projevu neuropatické bolesti, celkové zmírnění bolesti a také účinek na počet symptomů.

Do studie bylo zahrnuto 109 pacientů (29 mužů a 80 žen), kteří byli ošetřováni v letech 2013–2015 v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Průměrný věk při zahájení léčby pregabalinem byl 54,9 roku.

Výsledky

Průměrná denní dávka pregabalinu činila 233 mg. Léčba byla spojena se průměrným zmírněním neuropatické bolesti o 55 %. Zmírnění neuropatické bolesti nejméně o 50 % bylo dosaženo u 76 pacientů (70 %). Konkrétně bylo alespoň 50% zmírnění křečovité bolesti popsáno u 69 % pacientů, zmírnění bolestivé parestezie u 68 % pacientů a pálivé bolesti u 67 % pacientů s tímto příznakem.

Nežádoucí účinky byly pro tuto studii rozděleny do 15 kategorií a pacienti jich uvedli celkem 94, z toho nejčastěji ospalost, nevolnost, závratě a trávicí obtíže. Kvůli nežádoucím účinkům terapii ukončilo 6 pacientů (5,5 %) a u 4 (3,7 %) se intenzita nežádoucích účinků snížila po redukci dávky pregabalinu. Celkem 51 pacientů (47 %) však neuvedlo žádný nežádoucí účinek.

U žádného z pacientů nešlo o monoterapii pregabalinem – současně užívali nesteroidní antirevmatika, případně i opioidy. Léčba pregabalinem byla ve většině případů zahájena až po nasazení analgetik.

Diskuse a závěr

Ačkoliv je pregabalin pro neuropatie obecně lékem volby, existuje relativně málo studií, které by se věnovaly použití tohoto přípravku v léčbě bolestí zad s neuropatickou složkou. Práce českých autorů prokázala jeho účinnost při potlačení neuropatické bolesti u pacientů s chronickými bolestmi zad; u 70 % z nich se podařilo snížit míru neuropatické složky bolesti alespoň o 50 %. Pregabalin byl dobře snášen a výskyt nežádoucích účinků byl závislý na dávce.

(mir)

Zdroj: Procházka J. Účinek pregabalinu na neuropatickou složku bolesti u chronických bolestí zad. Bolest 2018; 21 (2): 65–69.Štítky
Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se