Pregabalin přináší úlevu pacientům s centrální neuropatickou bolestí

25. 6. 2020

Léčba centrální neuropatické bolesti, způsobené ať už míšním nebo cerebrálním postižením, je často zdlouhavá a ne vždy úspěšná. Výsledky studií prokazují, že pregabalin může být vhodnou alternativou tradičních preparátů, která ovlivňuje nejen bolest, ale i kvalitu života pacientů.

Centrální neuropatická bolest

Centrální neuropatická bolest se objevuje přibližně u 8 % pacientů po cévní mozkové příhodě a 40 % pacientů s poraněním míchy. Ačkoliv mechanismy jejího vzniku ještě nejsou dokonale popsány, za hlavní příčinu je považováno poškození spinothalamické dráhy. Tím dochází k hyperexcitabilitě neuronů, porušení funkce spinálních descendentních inhibičních drah a ke změnám ve zpracování bolestivých a nebolestivých podnětů. Porušení rovnováhy mezi bolestivými a nebolestivými podněty vede k reorganizaci neuronů v oblasti thalamu, která přispívá k přenosu bolestivých podnětů do oblasti gyrus postcentralis. Léčba centrální neuropatické bolesti je obtížná. Užívání řady účinných přípravků je spojeno s častými nežádoucími účinky, které zhoršují kvalitu života pacientů.

Mechanismus účinku a indikace pregabalinu

Pregabalin díky své vazbě na podjednotku napěťově řízených kalciových kanálů blokuje uvolňování excitačních neurotransmiterů. Je využíván k léčbě nejen neuropatické bolesti, ale také epilepsie a generalizované úzkostné poruchy.

Metodika a průběh studie

Ve dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii, která se zabývala účinností pregabalinu na centrální neuropatickou bolest, bylo randomizováno celkem 40 pacientů. Všichni probandi trpěli bolestí po dobu více než 6 měsíců a subjektivně vnímaná intenzita bolesti odpovídala stupni ≥ 6 na vizuální analogové škále (VAS). Dávka pregabalinu (150, 300 nebo 600 mg denně) byla titrována ve 3denních intervalech podle odpovědi na léčbu a tolerance. Posuzovanými parametry byly intenzita bolesti, míra disability způsobená bolestí a kvalita života. Výsledky byly hodnoceny po 4 týdnech užívání preparátu.

Výsledky 

Účinnost

Studii dokončilo 85 % pacientů v pregabalinové skupině a 80 % pacientů užívajících placebo. Byl zaznamenán statisticky signifikantní rozdíl v poklesu střední hodnoty skóre VAS mezi placebovou a pregabalinovou skupinou (p = 0,016) a také ve skóre vyplývajícím z dotazníku pro hodnocení kvality života (EQ-5D). V dotazníku o zdravotním stavu (SF-36) byl zřejmý významný rozdíl v oblasti hodnocení tělesné bolesti, v ostatních doménách rozdíl signifikantní nebyl. Rovněž při hodnocení disability (Pain Disability Index) nebyl zjištěn významný rozdíl.

Snášenlivost

Pregabalin byl pacienty ve studii dobře snášen. Z nežádoucích příhod udávaných při užívání tohoto léku se objevily pocity nestability, somnolence, nauzea. Jejich incidence v placebové skupině a skupině užívající pregablin se však významně nelišila.

Závěr

Studie prokázala, že léčba pregabalinem v dávce titrované podle odpovědi a tolerance přináší pacientům s těžkou centrální neuropatickou bolestí úlevu od bolesti a zlepšení zdravotního stavu i kvality života.

(pab)

Zdroj: Vranken J. H., Dijkgraaf M. G. W., Kruis M. R. et al. Pregabalin in patients with central neuropathic pain: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial of a flexible-dose regimen. Pain 2008; 136 (1): 150–157, doi: 10.1016/j.pain.2007.06.033.Štítky
Diabetologie Neurologie Praktické lékařství pro dospělé Psychiatrie Algeziologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se