Pregabalin lze zvolit v 1. linii léčby postherpetické neuralgie

22. 6. 2020

Účinnost pregabalinu u pacientů s postherpetickou neuralgií prokázaly 4 multicentrické randomizované dvojitě zaslepené a placebem kontrolované studie.

Postherpetická neuralgie

Postherpetická neuralgie je podjednotkou neuropatické bolesti. V důsledku reaktivace viru varicella zoster ve spinálních gangliích nebo gangliích hlavových nervů dochází v příslušném dermatomu k výsevu charakteristické vyrážky, která je provázena lokální bolestivostí. Pokud bolest přetrvává více než 3 měsíce po vymizení vyrážky, hovoříme o postherpetické neuralgii. K jejímu zvládnutí je často potřeba kombinovaná léčba. Léky 1. volby jsou v současné době tricyklická antidepresiva, antiepileptika gabapentin a pregabalin a lidokainové náplasti. V případě nedostatečné účinnosti léčbu doplňujeme o léky 2. volby (opioidy a kapsaicinové náplasti), případně 3. volby (jiná antiepileptika, opioidy, antagonisté NMDA). 

Účinnost pregabalinu

Pregabalin blokuje uvolňování excitačních neurotransmiterů díky vazbě na podjednotku napěťově řízeného vápníkového kanálu. Je využíván k léčbě neuropatické bolesti, epilepsie a generalizované úzkostné poruchy. Jeho účinnost u pacientů s postherpetickou neuralgií byla prokázána ve 4 multicentrických randomizovaných dvojitě zaslepených a placebem kontrolovaných studiích, které probíhaly 4−13 týdnů.

Pregabalin podávaný v dávkovacím rozmezí 150–600 mg denně, rozdělených do 2−3 dávek, signifikantně lépe ovlivňoval bolest v porovnání s placebem a tento účinek byl závislý na dávce. Pozitivní výsledky prokázalo hodnocení nejen míry redukce bolesti, ale také doby užívání, po které došlo k úlevě od bolesti. Účinek se ve studijních skupinách léčených pregabalinem dostavoval již po 1,5–3,5 dne, kdežto v placebových skupinách po více než 4 týdnech. Rovněž podíl pacientů, u kterých došlo k 30%, respektive 50% poklesu bolesti, byl při užívání pregabalinu signifikantně vyšší v porovnání s výsledkem podávání placeba. Pregabalin také omezoval negativní vliv bolesti na spánek.

Snášenlivost a nežádoucí účinky

Pregabalin byl ve studiích, kterých se účastnili převážně starší pacienti (střední věk činil 67–73 let), dobře tolerován. Nejčastějšími nežádoucími příhodami byly pocity nestability, spavost, periferní otoky, bolesti hlavy, sucho v ústech, přírůstek tělesné hmotnosti a ataxie. Přerušení léčby z důvodu nesnášenlivosti léku bylo ve většině studií závislé na dávce, přičemž výraznější rozdíly mezi nižší a vyšší dávkou byly pozorovány při dávkování 3× denně oproti dávkování 2× denně.

Závěr

Výsledky studií prokazují účinnost pregabalinu v léčbě postherpetické neuralgie a podporují jeho zařazení do 1. linie léčby tohoto onemocnění.

(pab)

Zdroj: McKeage K., Keam S. J. Pregabalin. Drugs Aging 2009; 26 (10): 883–892, doi: 10.2165/11203750-000000000-00000.Štítky
Diabetologie Neurologie Praktické lékařství pro dospělé Psychiatrie Algeziologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se