Pozitivní účinek pregabalinu nejen na neuropatickou bolest u pacientů s míšním poraněním

18. 2. 2020

Poranění míchy je často doprovázeno bolestivými stavy. Studie publikovaná v prestižním časopisu Neurology prokázala, že podávání pregabalinu u těchto pacientů může přinést více než jen úlevu od bolesti.

Neuropatická bolest u míšního poranění

Neuropatická bolest u pacientů s míšním poraněním může být vyvolána poškozením nervových struktur nejen v místě primární léze, ale také nad ní (komprese periferního nervu u chroniků) nebo pod ní. Bolest je nejčastěji tupá, pálivá či bodavá. Je špatně ohraničená, může být paroxysmální nebo kontinuální a na rozdíl od bolesti nociceptivní nemá ochranný charakter. K její farmakologické léčbě se využívají hlavně antiepileptika a antidepresiva, nárazově také nesteroidní antiflogistika či slabé opioidy.

Charakteristika pregabalinu

Pregabalin je derivát kyseliny gamma-aminomáselné (GABA), který působí na podjednotku napěťově řízeného vápníkového kanálu a ovlivňuje tak vstup vápníku do neuronů v centrálním nervovém systému. Přestože je řazen mezi antiepileptika 3. generace, jeho hlavní indikací je v současné době neuropatická bolest.

Průběh a cíl studie 

Účinnost pregabalinu u pacientů s míšním poraněním byla prokázána v multicentrické randomizované placebem kontrolované studii, v níž byla pacientům (n = 70) podávána flexibilní dávka pregabalinu (150–600 mg denně rozdělená do 2 denních dávek) nebo placebo (n = 67). Pacientům bylo po dobu trvání studie umožněno užívat již zavedenou analgetickou medikaci ve stabilní dávce.

Primárním cílem bylo zjistit skóre bolesti vypočítané jako průměr hodnot zaznamenaných v deníku pacienta v posledních 7 dnech trvání studie.

Výsledky 

Průměrné skóre bolesti na počátku studie bylo ve skupině pacientů léčených pregabalinem 6,54 a ve skupině s placebem 6,73. Na konci sledování bylo skóre bolesti u pacientů léčených pregabalinem nižší než v placebové skupině (4,62 vs. 6,27; p < 0,001). Efekt léčby byl pozorován již po 1 týdnu jejího trvání. Průměrná dávka pregabalinu po 3týdenní titrační fázi dosáhla 460 mg denně.

Signifikantně lepších výsledků dosahovali léčení pacienti i v hodnocení bolesti pomocí krátké verze McGill Pain Questionnaire (SF-MPQ), při hodnocení kvality spánku a úzkosti. V pregabalinové skupině bylo také vyšší procento nemocných, u nichž byla zaznamenána odpověď na terapii a kteří udávali celkové zlepšení stavu. Nejčastějšími nežádoucími účinky byly mírné až středně významné a obvykle přechodné, jednalo se zejména o pocity nestability a ospalosti.

Závěr

Tato studie prokázala, že pregabalin v dávce 150–600 mg denně přináší u pacientů s míšním poraněním nejen úlevu od neuropatické bolesti, ale zlepšuje také kvalitu spánku, úzkost a celkový stav.

(pab)

Zdroje:
Siddall P. J., Cousins M. J., Otte A. et al. Pregabalin in central neuropathic pain associated with spinal cord injury: a placebo-controlled trial. Neurology 2006; 67 (10): 1792–1800, doi: 10.1212/01.wnl.0000244422.45278.ff.

Hyšperská V., Kříž J. Diagnostika a léčba bolesti u pacientů po poranění míchy − naše zkušenosti. Neurologie pro praxi 2009; 10 (3): 153–159.Štítky
Diabetologie Neurologie Praktické lékařství pro dospělé Psychiatrie Algeziologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se