Možnost přesné lokalizace léze nervového vlákna by mohla zlepšit diagnostiku i léčbu neuropatické bolesti

11. 10. 2017

Nový molekulární biomarker poškození periferních nervů umožňuje lokalizovat lézi zodpovědnou za neuropatickou bolest. Ukazují to výsledky experimentální americké studie, ve které se podařilo vizualizovat receptor sigma-1 (S1R) pomocí PET/MRI po aplikaci nového selektivního radioligandu.

Úvod

Možnost přesně určit místo poškození nervu by měla obrovský klinický význam pro diagnostiku a následnou léčbu pacientů, kteří trpí neuropatickou bolestí nebo jiným fenoménem daným poškozením nervového vlákna. Současné neinvazivní metody vyšetření projevů a morfologie nervového poškození však mají jen omezenou specificitu a senzitivitu.

Cílem prezentované práce výzkumníků z USA, publikované v časopisu Theranostics, bylo zhodnotit, zda je možné pomocí radionuklidem značeného ligandu 6-(3-[18F]fluoropropyl)-3-(2-(azepan-1-yl)ethyl)benzo[d]thiazol-2(3H)-onu ([18F]FTC-146), který se specificky s vysokou afinitou váže na S1R, lokalizovat nervové poškození u potkaního modelu neuropatické bolesti. Autoři také provedli pilotní studii, ve které hodnotili význam S1R při vzniku neuropatické bolesti prostřednictvím jeho blokády. K této blokádě použili neradioaktivní [19F]FTC-146, který je antagonistou S1R.

Metodika studie

Použit byl model částečného poranění nervu (SNI – spared nerve injury), který je u potkanů dobře zaveden jako model neuropatické bolesti. Alodynie byla u zvířat hodnocena pomocí Freyova testu, který využívá tenká nylonová vlákna. K zobrazení nervové léze pomocí PET/MRI byl použit radioligand [18F]FTC-146. Množství S1R v poškozené oblasti nervového vlákna bylo stanoveno s využitím protilátky proti S1R metodou Western blot.

Výsledky

V místě poškození nervu bylo zjištěno dvojnásobné zvýšení exprese S1R v porovnání s nepoškozenými oblastmi. Pomocí PET/MRI se podařilo přesně lokalizovat lézi. Přesnost této metody byla ověřena ex vivo pomocí autoradiografie a imunobarvení, které prokázaly silnou korelaci mezi nahromaděním [18F]FTC-146 a zobrazením značeného S1R na snímku. Lokální podání neradioaktivního [19F]FTC-146, kterým lze dosáhnout blokády S1R, vedlo ke zmírnění bolesti.

Závěr

Značení S1R pomocí radioligandu [18F]FTC-146 a jeho zobrazení pomocí PET/MRI by mohlo výrazně pomoci při diagnostice a léčbě pacientů s poškozením nervových vláken a žádá si další zkoumání.

(zza)

Zdroj: Shen B., Behera D., James M. L. et al. Visualizing nerve injury in a neuropathic pain model with [18F]FTC-146 PET/MRI. Theranostics 2017; 7 (11): 2794−2805, doi: 10.7150/thno.19378.Štítky
Diabetologie Neurologie Praktické lékařství pro dospělé Psychiatrie Algeziologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se