Kombinace pregabalinu a lamotriginu v léčbě neuralgie trigeminu u roztroušené sklerózy

22. 9. 2019

Pacienti s roztroušenou sklerózou (RS) často hůře snášejí obvyklou léčbu bolestí u neuralgie trigeminu. Využití kombinované terapie novějšími antiepileptiky může mít obdobný analgetický efekt a méně nežádoucích účinků.

Neuralgie trigeminu u pacientů s RS

Neuralgie trigeminu je jednou z nejčastějších neuropatických bolestí. Projevuje se záchvatovitou bolestí v obličeji v inervační oblasti trojklanného nervu, často je spouštěna zevními stimuly. Její prevalence je u nemocných s roztroušenou sklerózou vyšší než v běžné populaci − udává se mezi 1,9 a 6,3 %. Za příčinu je u těchto pacientů považována demyelinizace v oblasti vstupní zóny trojklanného nervu, zvláště u starších osob však může jít, stejně jako ve většinové populaci, o neurovaskulární konflikt.

K léčbě se obvykle používají karbamazepin a lamotrigin, což jsou antiepileptika, která ovlivňují napěťově řízené sodíkové kanály. Zvláště karbamazepin však není pacienty s roztroušenou sklerózou dobře snášen − nejčastěji si stěžují na prohloubení únavy, která nemoc provází. Zkoušeny jsou proto jiné kombinace léků, jež by minimalizovaly nežádoucí účinky.

Průběh studie

Prospektivní otevřená studie testovala kombinaci lamotriginu a pregabalinu u pacientů, kteří netolerovali léčbu karbamazepinem. Pregabalin je antiepileptikum, které ovlivňuje napěťově řízený vápníkový kanál, brání průniku vápníku do buňky a tím uvolňování neurotransmiterů včetně glutamátu, noradrenalinu a substance P. V dnešní době je stále častěji využíván k léčbě neuropatické bolesti.

Do studie bylo zařazeno 5 pacientů s roztroušenou sklerózou a neuralgií trigeminu. U všech byla léčba karbamazepinem v dávce 600 mg denně ukončena pro intoleranci nebo nedostatečný účinek. Tolerance bolesti a ovlivnění denních aktivit bolestí byly hodnoceny v době ukončení léčby karbamazepinem a zahájení léčby lamotriginem, dále v době, kdy bylo dosaženo dostatečné kontroly bolesti pomocí lamotriginu s nežádoucími účinky, po snížení dávky lamotriginu a přidání pregabalinu a po 3 měsících kombinované terapie.

Výsledky

Při samostatné terapii lamotriginem bylo úlevy dosaženo při průměrné dávce 320 mg denně. Při takovémto dávkování si 2 pacienti stěžovali na závratě, u 2 byla pozorována ataxie dolních končetin a 1 udával celkovou malátnost. Proto byl k terapii přidán pregabalin. Po dosažení účinné dávky (střední dávka 165 mg denně, v rozmezí 150−225 mg) byla dávka lamotriginu redukována až na minimální účinnou (střední dávka 180 mg denně, v rozmezí 100−300 mg). Úleva od bolesti u pacientů přetrvávala i po 3 měsících terapie.

Závěr

Z výsledků této malé studie vyplývá, že kombinace pregabalinu a lamotriginu v nízkých dávkách by mohla být vhodnou alternativou dosud užívané léčby, která vede k redukci nežádoucích účinků u pacientů s roztroušenou sklerózou.

(pab)

Zdroj: Solaro C. M. , Ferriero G. Refactory trigeminal neuralgia successfully treated by combination therapy (pregabalin plus lamotrigine). Mult Scler Relat Disord 2018; 25: 165−166, doi: 10.1016/j.msard.2018.07.027.Štítky
Diabetologie Neurologie Praktické lékařství pro dospělé Psychiatrie Algeziologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se