Efektivita pregabalinu v léčbě chronické neuropatické bolesti potvrzena aktuálním systematickým review

4. 5. 2019

Pregabalin je jedním z účinných léčiv používaných pro zvládání neuropatické bolesti. Iniciativa Cochrane pro medicínu založenou na důkazech letos vydala aktualizované systematické review věnované použití pregabalinu u chronické neuropatické bolesti, které potvrzuje účinnost tohoto léčiva, a to zvláště u některých jejích příčin.

Neuropatická bolest a pregabalin

Neuropatická bolest reaguje jen omezeně na léčbu klasickými analgetiky, zvláště nesteroidními antiflogistiky. Za nejúčinnější jsou v její léčbě považována antiepileptika a antidepresiva, ve 2. linii také opioidy.

Pregabalin je strukturální analog kyseliny gama-aminomáselné (GABA), váže se s vysokou afinitou na napěťově řízený vápníkový kanál a blokuje jej, čímž tlumí vyplavování některých neurotransmiterů. Používá se nejen v léčbě neuropatické bolesti, ale také jako antiepileptikum a anxiolytikum.

Systematické review

Do systematického review bylo zařazeno celkem 45 randomizovaných dvojitě zaslepených studií trvajících 2–16 týdnů, které porovnávaly účinnost pregabalinu s placebem nebo jiným přípravkem pro léčbu neuropatické bolesti u více než 11 tisíc pacientů. Účinnost léčby byla posuzována na základě hodnocení redukce bolesti pacientem.

Výsledná zjištění

U postherpetické neuralgie byla prokázána účinnost v dávce 300 i 600 mg. 30% redukce bolesti dosáhlo 50 % léčených pacientů (300 mg), resp. 62 % v případě vyšší dávky (600 mg), u placeba pouze 25, resp. 24 %. 50% redukci bolesti udávalo 32, resp. 41 % pacientů, u placeba pouze 13, resp. 15 %.

V případě bolestivé diabetické neuropatie dosáhlo 30% redukce bolesti 47 % pacientů užívajících dávku 300 mg, u dávky 600 mg to bylo 63 % léčených (u placeba 42, resp. 52 %). Snížení bolesti o 50 % dosáhlo 31 % pacientů léčených dávkou 300 mg a 41 % při dávce 600 mg (24 a 28 % u placeba).

Pro posttraumatickou neuropatii a centrální neuropatickou bolest udává review výsledky pouze pro dávku 600 mg denně: 30% snížení bolesti bylo zaznamenáno u 48 % pacientů s posttraumatickou neuropatií a u 44 % s neuropatickou bolestí centrálního původu (36 a 28 % u placeba). Snížení bolesti o 50 % bylo dosaženo u 34 a 26 % nemocných (20 a 15 % u placeba). Studie hodnotící účinnost u centrální neuropatické bolestí však byly označeny za nízce kvalitní.

Práce neprokázala účinnost u HIV neuropatie a jen omezené důkazy byly nalezeny pro efektivitu u neuropatické bolesti zad, bolesti spojené s nádorovým onemocněním a polyneuropatie.

Obvyklými nežádoucími příhodami byly somnolence (v 11–32 % případů) a závratě (ve 13–35 %). Závažné nežádoucí příhody se vyskytly stejně často ve skupinách pacientů léčených pregabalinem jako ve skupinách s placebem.

Závěr

Systematické review z roku 2019 potvrdilo, stejně jako o deset let dříve, účinnost pregabalinu v léčbě postherpetické, diabetické a posttraumatické neuropatické bolesti v porovnání s placebem.

(pab)

Zdroj: Derry S., Bell R. F., Straube S. et al. Pregabalin for neuropathic pain in adults. Cochrane Database Syst Rev 2019; 1: CD007076, doi: 10.1002/14651858.CD007076.pub3.Štítky
Diabetologie Neurologie Praktické lékařství pro dospělé Psychiatrie Algeziologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se