Doporučené postupy EFNS pro léčbu neuropatické bolesti

7. 6. 2017

European Federation of Neurological Societes (EFNS) v revizi postupů léčby neuropatické bolesti hodnotila výsledky randomizovaných klinických studií sledujících zejména pacienty s diabetickou či postherpetickou polyneuropatií.

Inzerce

Analyzované klinické studie

Neuropatická bolest vznikající jako následek léze či onemocnění somatosenzorického nervového systému se týká 7−8 % evropské populace. EFNS vydala aktualizovaná doporučení týkající se její léčby. Podle výsledků klinického výzkumu v oblasti léčby neuropatické bolesti, a to zejména diabetické a postherpetické polyneuropatie, které byly provedeny v období 2005−2010, hodnotila účinnost jednotlivých terapeutických postupů. Zahrnuto bylo 64 randomizovaných klinických studií vybraných z databází Cochrane, Medline a dalších webových zdrojů. Vyloučeny byly studie bez jasně prokázané léze somatosenzorického systému (např. indikace fibromyalgie nebo bolesti dolního úseku páteře [low back pain]).

Guidelines pro jednotlivé indikace

Polyneuropatie

Z antidepresiv prokázala účinnost léčba tricykliky (TCA), venlafaxinem v lékové formě s prodlouženým uvolňováním a duloxetinem. Poměrně často se vyskytly nežádoucí účinky ve formě nauzey, somnolence, pocitu suchosti v ústech a poruchy frekvence stolice, v 15–20 % pacienti léčbu museli vysadit. Gabapentin a pregabalin prokázaly účinnost v léčbě diabetické polyneuropatie v závislosti na dávce. Předčasné ukončení léčby pregabalinem se ve studiích pohybovalo od 0 % (dávka 150 mg/den) do 20 % (dávka 600 mg/den). Kombinace gabapentinu s opioidem a gabapantinu s nortriptylinem jsou účinnější než monoterapie jak u diabetické, tak postherpetické neuralgie.

Oxykodon, tramadol a kombinace tramadolu s paracetamolem snižují bolestivost u diabetické polyneuropatie. Nežádoucími účinky byly ve studiích nejčastěji nauzea a zácpa, dlouhodobé užívání opioidů s sebou nese riziko závislosti. Tramadol může u starších pacientů způsobit zmatenost a je třeba jej podávat s opatrností. Kombinace tramadol/paracetamol dle aktuálních doporučení představuje léčbu 2. volby, opioidy léčbu 3. volby.

Postherpetická neuralgie

Léčiva 1. volby v této indikaci představují gabapentin, pregabalin a TCA. Pro starší pacienty je rovněž vhodný lokálně podávaný lidokain, zejména při obavě z útlumu CNS. Jako léčiva 2. volby jsou doporučeny opioidy nebo lokálně aplikovaný kapsaicin.

Neuralgie trigeminu

Lékem 1. volby je karbamazepin, ale léčba má horší tolerabilitu a nese s sebou riziko lékových interakcí (karbamazepin je induktor jaterního CYP). Pro pacienty, kteří tuto léčbu nesnášejí, je lékem volby lamotrigin nebo chirurgický zákrok. 

Centrální neuropatická bolest po CMP, poranění míchy či při demyelinizačních onemocněních

Účinnost prokázaly pregabalin, gabapentin a amitriptylin, a jsou tedy léky 1. volby. Jako 2. volba je doporučen tramadol, ev. opioidy. U roztroušené sklerózy lze též zvážit podání kanabinoidů, pokud nebyla předchozí léčba bolesti úspěšná.

Závěr

Revidovaná EFNS doporučení potvrzují účinnost TCA (25–150 mg/denně), gabapentinu (1 200–3 600 mg/denně) a pregabalinu (150–600 mg/denně) jako léčbu 1. volby pro neuropatické bolesti různé etiologie s výjimkou neuralgie trigeminu. Dle metaanalýz je pregabalin stejně účinný jako gabapentin, má však výhodnější farmakokinetiku. Z lokálně podávaných léčiv jsou pak doporučovány náplasti s obsahem lidokainu a kapsaicinu. 

(imt)

Zdroj: Attal N., Cruccu G., Baron R. et al. EFNS guidelines on the pharmacological treatment of neuropathc pain: 2010 revision. Eur J Neurol 2010; 17: 1113−e88, doi: 10.1111/j.1468-1331.2010.02999.x.Štítky
Diabetologie Neurologie Psychiatrie Algeziologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více