Antikonvulziva a antidepresiva jako adjuvantní analgetika v léčbě neuropatické bolesti

29. 11. 2017

Japonští autoři zpracovali systematický přehled a metaanalýzu dokumentující účinnost kombinované farmakoterapie za použití antikonvulziv nebo antidepresiv v léčbě neuropatické bolesti onkologických pacientů.

Možnosti terapie neuropatické bolesti

Neuropatická bolest vznikající jako přímý důsledek léze nebo nemoci ovlivňující somatosenzorický systém je u onkologických pacientů často diagnostikovanou komplikací. Světová zdravotnická organizace (WHO) pro její léčbu doporučuje opioidy, nicméně pacienti profitují i z kombinované terapie s antikonvulzivy (pregabalin, gabapentin) nebo antidepresivy (amitriptylin, duloxetin).

Systematický přehled a metaanalýza

Autoři prohledali databáze MedlineEmbase, Cochrane Central Register of Controlled Trials a metaRegister of Controlled Trials. Do následné analýzy zahrnuli randomizované kontrolované studie, které srovnávaly léčbu neuropatické bolesti onkologických pacientů buď s antikonvulzivy či antidepresivy v kombinované farmakoterapii (pokusné rameno), nebo bez nich (kontrolní rameno). Riziko zkreslení bylo vyhodnoceno dle metodiky Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions. Primárním výstupem byl průměrný rozdíl (MD − mean difference) ve změně v celkové bolesti analyzovaný pomocí modelu náhodných efektů.

Výsledná zjištění

Kritéria pro zahrnutí splnilo 8 studií s celkem 1359 účastníky, z nichž 698 bylo zařazeno v rameni s pokusnou léčbou. MD ve změně v celkové bolesti ukazuje ve srovnání s kontrolními skupinami příznivé výsledky při použití antikonvulziv nebo antidepresiv v kombinované farmakoterapii (MD −0,41; 95% CI −0,70 až −0,12) bez heterogenity mezi studiemi (I2 = 0 %). MD ve změně odhadované ve všech analýzách citlivosti se pohybovalo mezi hodnotami −0,36 a −0,47, což naznačuje, že tyto efekty byly konzistentní napříč různými designy studií a statistickými zpracováními.

Závěr

Antikonvulziva nebo antidepresiva v kombinované farmakoterapii snižují neuropatickou bolest u onkologických pacientů lépe než léčba bez nich. Pouze nedostatek podkladů brání terapeutickému doporučení ohledně specifické kombinované farmakoterapie.

(mir)

Zdroj: Guan J., Tanaka S., Kawakami K. Anticonvulsants or antidepressants in combination pharmacotherapy for treatment of neuropathic pain in cancer patients: a systematic review and meta-analysis. Clin J Pain 2016; 32 (8): 719−725, doi: 10.1097/AJP.0000000000000310.Štítky
Diabetologie Neurologie Praktické lékařství pro dospělé Psychiatrie Algeziologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se