Aklidinium-bromid zmírňuje příznaky a zlepšuje kvalitu života pacientů s CHOPN

15. 8. 2018

Aklidinium-bromid, inhalační antagonista muskarinových receptorů s dlouhodobým účinkem, přispívá k výraznému zlepšení funkce respiračního systému a zmírňuje závažnost symptomů u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN), což prokázaly kontrolované klinické studie. Na hodnocení léčebného přínosu, jak jej vnímají sami pacienti, se zaměřila neintervenční studie provedená v Rakousku v rámci běžné klinické praxe.

Metodika a průběh studie

Multicentrická prospektivní studie, do které bylo zařazeno 795 pacientů (56 % mužů, medián věku 64 let), hodnotila přínos 3měsíční léčby CHOPN pomocí aklidinium-bromidu v dávce 400 µg 2× denně. U části pacientů (339 osob) se jednalo o první nasazenou terapii, ve 193 případech předcházela léčbě aklidinium-bromidem jiná terapie (většinou kombinace inhalačních ß2-agonistů s dlouhodobým účinkem a kortikosteroidů), případně terapie probíhala současně s podáváním dalších léčivých přípravků (171 pacientů). Hodnocení symptomů CHOPN proběhlo při zahájení sledování a následně po 12 týdnech léčby. Kvalita života související se zdravím byla hodnocena pomocí dotazníku COPD Assessment Test (CAT).

Výsledky

Počet pacientů, kteří udávali noční symptomy CHOPN, klesl po 12týdenní terapii aklidinium-bromidem ze 45 na 21,4 % (p < 0,0001). Léčba aklidinium-bromidem byla dále spojena s významným poklesem počtu pacientů, kteří udávali typické projevy onemocnění v ranních hodinách. Toto procento kleslo během 12 týdnů léčby z 57,7 na 26 % (p < 0,0001). Nejčastěji udávanými obtížemi byly dušnost a kašel. Na omezení ranních aktivit související s projevy CHOPN upozorňovalo před zahájením terapie aklidinium-bromidem 49,9 % respondentů. Po 3 měsících léčby jejich počet klesl na 25,3 % (p < 0,0001). Při léčbě se snížil také průměrný počet nočních probuzení, a to z 1,2 na 0,7 (p < 0,0001).

Při hodnocení přínosu aklidinium-bromidu bylo zjištěno také zlepšení kvality života pacientů. Průměrné skóre podle dotazníku CAT dosahovalo při zahájení studie hodnoty 18,5. Po 3měsíční terapii pokleslo na 13,8 (p < 0,0001). Nejvýraznější zlepšení pacienti udávali u chůze do kopce a do schodů.

Pacienti i lékaři oceňovali také vlastnosti inhalátoru. Jako dobré nebo velmi dobré je označilo 90 % pacientů a 91 % lékařů.

Aklidinium-bromid byl po celou dobu léčby dobře snášen. Nežádoucí účinky byly evidovány u 6,9 % pacientů, žádné z nich nebyly závažné.

Shrnutí a závěr

Tato práce potvrdila předchozí výsledky, že aklidinium-bromid představuje účinný způsob léčby CHOPN. Doložila, že tato léčba významně zmírňuje noční i ranní projevy nemoci. Pro chronickou obstrukční plicní nemoc je typické postupné zhoršování symptomů, jež se negativně podepisuje na fyzické kondici i kvalitě života pacientů. Terapie by se proto měla soustředit na zmírňování všech potíží, včetně těch, které znemožňují klidný spánek. Kvalitní nerušený spánek podpoří fyzickou výkonnost pacientů i jejich psychiku. Přínos aklidinium-bromidu v léčbě CHOPN byl zaznamenán jak u nově diagnostikovaných pacientů, tak u těch, kteří byli již dříve léčeni jiným způsobem.

(pak)

Zdroj: Marth K., Schuller E., Pohl W. Improvements in patient-reported outcomes: a prospective, non-interventional study with aclidinium bromide for treatment of COPD. Respir Med 2015; 109 (5): 616−624, doi: 10.1016/j.rmed.2015.02.004.Štítky
Alergologie a imunologie Pneumologie a ftizeologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se