Chronická obstrukční plicní nemoc – diagnostika a léčba

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno:
Datum publikace: 24. 3. 2016
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.

Podmínky splnění

Jak uplatnit kredity?

Úvod ke kurzu

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je celosvětově závažné onemocnění s narůstající prevalencí a vysokou morbiditou a mortalitou. Prevalence CHOPN v České republice se pohybuje mezi 7 a 8 %. Chronickou obstrukční plicní nemoc lze chápat jako systémové onemocnění charakterizované obstrukční ventilační poruchou, která není zcela reverzibilní. Pro CHOPN je charakteristické, že začíná nenápadně, plíživě. Typickým příznakem je narůstající dušnost při námaze, později i v klidu. Dalšími doprovodnými symptomy jsou kašel, únava, svalová slabost, celkové chátrání, kachexie, úzkost, deprese. Léčba vedená dle tíže a fenotypu onemocnění je zaměřena na zmírnění symptomů, zabránění exacerbace onemocnění a zpomalení progrese bronchiální obstrukce včetně destruktivních změn bronchopulmonální architektoniky.


Autor kurzu: 
MUDr. Václava Bártů, Ph.D. Medailonek autora kurzu
Absolventka Fakulty všeobecného lékařství UK v Praze. Praxi zahájila jako lékařka interního oddělení nemocnice v Nymburce. Po složení atestace v oboru TBC a respirační nemoci nastoupila do Výzkumného ústavu TBC a respiračních nemocí v Praze. V dalších letech vedla Ústav pro léčbu TBC v Prosečnici, který byl součástí Fakultní Thomayerovy nemocnice. V roce 2003 byla pověřena vedením nově převedené a ustavené Pneumologické kliniky 1. Lékařské fakulty při FTN, kde působila až do r. 2009. Během tohoto období na podkladě získaného grantu z Norských fondů otevřela unikátní pracoviště ve střední Evropě zaměřené na léčbu závažných rezistentních forem TBC. V roce 2009 pak přešla do ambulantní sféry a vybudovala nové pneumologické oddělení v Mediconu, a.s. v Praze 4.
Absolvovala kurzy WHO zaměřené na aspekty nádorových onemocnění a management kontroly TBC. V roce 2009 dokončila doktorandské studium v oboru farmakologie a toxikologie s prací zaměřenou na efektivitu antibiotické léčby respiračních infekcí. V pedagogické činnosti působí jako odborná asistentka 2. Lékařské fakulty University Karlovy. Ve vědecko-výzkumné oblasti byla řešitelkou několika grantů Interní grantové agentury. Je autorkou desítek odborných článků v českých a zahraničních impaktovaných časopisech a monografiích. Jako hlavní investigátorka se podílela na řadě klinických studií zaměřených plicní záněty, chronickou obstrukční plicní nemoc, astma bronchiale. Je členkou České pneumoftizeologické společnosti, Evropské respirační společnosti a pracuje v představenstvu České lékařské komory pro Prahu 4.
Odborná garance: Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se