Účinek kombinace montelukastu a desloratadinu na časnou odpověď na inhalovaný alergen u astmatiků s alergickým astmatem

4. 1. 2008

Časná odpověď astmatiků na inhalovaný alergen je vyvolána navázáním alergenu na specifické IgE, které je zakotveno v membráně žírných buněk.

To vede k uvolnění histaminu, leukotrienů a dalších působků ze žírných buněk. Jak histamin, tak leukotrieny potom působí bronchokonstrikci. Léčba samotnými antihistaminiky se však v minulosti ukázala jako neúčinná. Antileukotrieny jsou účinné, ale kombinovaná léčba antileukotrieny a antihistaminiky by mohla být ještě efektivnější a zabránit bronchokonstrikci lépe než léčba jednotlivými léčivy samostatně.

Kanadští autoři hodnotili účinek kombinované léčby desloratadinem a montelukastem nebo jednotlivých léků podávaných samostatně na časnou fázi alergenem indukované časné astmatické reakce. Studie se zúčastnilo10 dospělých pacientů s lehkým nebo středně těžkým alergickým astmatem. Bylo jim opakovaně prováděno spirometrické vyšetření před inhalací alergenu a po inhalaci alergenu, jehož dávka byla volena tak, aby došlo k 20% poklesu hodnoty FEV1 (vteřinová vitální kapacita), tedy podstoupili bronchoprovokační test. Šestadvacet hodin a 2 hodiny před testem dostali vždy jednu z následujících kombinací léků: montelukast a desloratadin, montelukast a placebo, desloratadin a placebo, placebo a placebo.

Mezi jednotlivými testy byla přestávka minimálně 7 dní. Ani pacienti, ani hodnotící lékaři během testu nevěděli, jakou kombinaci léků pacient dostává, test byl tedy dvojitě zaslepený, placebem kontrolovaný. Po vyhodnocení výsledků vyšlo najevo, že nejlepší účinek měla kombinace montelukastu a desloratadinu. Při této léčbě byla k vyprovokování bronchospasmu s poklesem FEV1 o 20 % nutná nejvyšší dávka alergenu. Neúčinná byla léčba placebem a desloratadinem samotným. Montelukast samotný byl účinný, ale méně než jeho kombinace s desloratadinem.

Tato studie jako první prokázala klinicky významné zmírnění časné astmatické odpovědi po podání kombinace běžných terapeutických dávek desloratadinu a montelukastu, a potvrdila tak příznivý účinek podávání desloratadinu v kombinované léčbě alergického astmatu. Účinek kombinace byl přitom jednoznačně lepší než podání montelukastu samotného, ale desloratadin samotný účinný nebyl. Přesný mechanismus působení této léčby zatím není objasněn a bude předmětem dalších výzkumů. Studie upozorňuje na pozitivní účinek desloratadinu i při léčbě astmatu, nejen při léčbě alergické rýmy nebo kopřivky.

(van)

Zdroj: Davis BE, a spol. J Allergy Clin Immunol 2005;116.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Alergická rýma
Autoři: doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.

Alergická onemocnění v ambulanci praktického lékaře
Autoři: MUDr. Marcela Vorlíčková

Novinky v léčbě alergie
Autoři: MUDr. Zuzana Humlová

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se