Může časná expozice antibiotikům zvyšovat riziko dětského astmatu?

9. 8. 2011

Výsledky systematické metaanalýzy svědčí o tom, že časná expozice antibiotikům v útlém věku může přispívat k mírně zvýšenému riziku výskytu astma.

Výsledky systematické metaanalýzy svědčí o tom, že časná expozice antibiotikům v útlém věku může přispívat k mírně zvýšenému riziku výskytu astma. Tento trend je však menšího rozsahu, než se původně předpokládalo.

Astma bronchiale patří k běžným chronickým onemocněním v pediatrii. Celková prevalence celosvětově čítá 10 % u dětí mezi 6. a 7. rokem života. Existuje několik studií, které se snaží prokázat spojitost mezi užíváním antibiotik a jejich vlivem na rozvoj astmatu. Výsledky jsou však často zatížené předpojatostí (bias), která může ovlivnit pravou spojitost. Příkladem primární předpojatosti je, že jsou často časné symptomy nediagnostikovaného astma přičítány omylem respiračním infekcím, které jsou pak léčeny antibiotiky.

Autoři provedli systematickou rešerši v systému PubMed a vybrali 22 publikovaných prací od roku 1950 do 2010, které se zabývají hodnocením expozice antibiotikům a jejich dopadu na výskyt astma bronchiale u dětí. Z tohoto počtu pouze 2 studie analyzují expozici antibiotikům v prenatálním věku. Cílem přehledové práce bylo určit, zda časná expozice antibiotikům v prenatálním stadiu během těhotenství a pak v průběhu prvního roku života zvyšuje riziko astmatu později mezi 3. a 18. rokem jedince.

Výsledky expozice antibiotikům během 1. roku života jsou asociovány s relativním rizikem (odds ratio) 1,52 (95% CI 1,30–1,77). Existuje nicméně značná heterogenita mezi jednotlivými studiemi a bylo by vhodnější analyzovat spíše podskupiny. Retrospektivní studie uvádějí větší poměr rizika v porovnání s prospektivním designem studií. Odhad rizika, vezme-li se v potaz faktor respiračních infekcí nebo pozdního nástupu astmatu, byl u prospektivních studií nižší, nicméně zůstal statisticky významný (poměr rizika 1,13; 95% CI 1,10–1,17).

Souhrnem rešerše je dle autorů statisticky signifikantní, avšak slabá asociace mezi užíváním antibiotik v raném věku a rozvojem dětského astmatu. Pokud nejsou výsledky zatížené jinými faktory, pak užívá-li 87 dětí antimikrobiální látky, u jednoho se díky tomu rozvine v pozdějším věku astma bronchiale. Pro lepší vysvětlení této asociace a eliminace předpojatosti (protopathic bias) je třeba velkých prospektivních studií.

(Thom)

Zdroj: Murk W. et al. Prenatal or early-life exposure to antibiotics and risk of childhood asthma: a systematic review. Pediatrics 2011 Jun; 127 (6): 1125–1138, 2011; doi: 10.1542/peds.2010-2092Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Alergická rýma
Autoři: doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.

Alergická onemocnění v ambulanci praktického lékaře
Autoři: MUDr. Marcela Vorlíčková

Novinky v léčbě alergie
Autoři: MUDr. Zuzana Humlová

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se