Mometazonfuroát v práškovém inhalačním systému v léčbě bronchiálního astmatu

18. 6. 2012

Základním parametrem efektivity léčby bronchiálního astmatu je stupeň kontroly astmatických projevů. Nedostatečná kontrola vede k častým exacerbacím, zvýšené spotřebě záchranné medikace a zhoršení kvality života.

Základním parametrem efektivity léčby bronchiálního astmatu je stupeň kontroly astmatických projevů. Nedostatečná kontrola vede k častým exacerbacím, zvýšené spotřebě záchranné medikace a zhoršení kvality života. Významným faktorem v dlouhodobé léčbě astmatu je schopnost pacienta dodržovat léčebný režim. Adherenci k léčbě prokazatelně ovlivňuje počet aplikací léku a volba inhalační pomůcky.

Mometazonfuroát je účinný inhalační glukokortikosteroid (IKS) určený k dlouhodobé léčbě lehkých až středně těžkých forem perzistujícího astmatu u dospělých a dětí od 12 let, který se podává v jedné denní dávce ve večerních hodinách. Jeho účinnost s ohledem na dosažení kontroly astmatu v podmínkách reálné praxe byla hodnocena v rámci 4měsíčního otevřeného klinického hodnocení. Do studie byli zařazeni pacienti s nově diagnostikovaným astmatem a dále pacienti s nedostatečně kontrolovaným astmatem po předchozí léčbě IKS v monoterapii nebo v kombinaci s dlouhodobě působícími β2-agonisty či antileukotrienem. Účinnost změny IKS a inhalačního systému byla posuzována na základě frekvence denních a nočních příznaků, počtu neplánovaných návštěv u lékaře, spotřeby krátkodobě působících β2-agonistů, skóre v testu kontroly astmatu a hodnoty FEV1 na počátku a na konci sledování. Současně byla sledována spokojenost pacientů s inhalačním systémem, která byla vyhodnocována za pomoci 10bodové škály.

Vysoká spokojenost pacientů s inhalačním systémem

Do analyzovaného souboru bylo zahrnuto celkem 47 pacientů v průměrném věku 31,3 roku (věkové rozpětí 12–71 let). Dospívající a mladí dospělí tvořili více než třetinu souboru (38,3 %). Všichni pacienti užívali mometazonfuroát (MF) v doporučeném dávkování 400 µg denně. Četnost symptomatických dní na počátku sledování a na jeho konci byla signifikantně nižší v případě denních příznaků kašle, pískotů na hrudníku, pocitů tíže na hrudi a dušnosti (Z= –5,178; –5,011; –4,95; –5,155; p < 0,001). Signifikantně významný rozdíl před začátkem sledování a po 4 měsících od zahájení či změny léčby byl zaznamenán rovněž v případě nočních příznaků kašle, nočního probouzení, dušnosti (Z= –4,041; –4,08; –3,933; p < 0,001) a pískotů na hrudi (Z= –3,408; p = 0,001). Při léčbě mometazonfuroátem došlo v hodnoceném souboru k nárůstu střední hodnoty FEV1 o 16,23 % a zlepšení bodového skóre v testu kontroly astmatu o 23,04 % oproti výchozím hodnotám. 70,2 % pacientů v subjektivním hodnocení spokojenosti přiřadilo inhalačnímu systému nejvyšší známku.

Příznivý farmakologický profil a výhodné dávkování

Práce potvrdila, že mometazonfuroát v práškové formě v klinické praxi prokazatelně zlepšuje kontrolu astmatických projevů u většiny pacientů s lehkou a středně těžkou formou astmatu. V rámci sledování došlo ke snížení frekvence denních i nočních příznaků astmatu, spotřeby krátkodobých β2-agonistů, počtu neplánovaných návštěv u lékaře a zlepšení funkce plic. Podávání jednou denně zvyšuje schopnost pacientů dodržovat pravidelný léčebný režim a přispívá ke zlepšení kvality jejich života. Prášková forma v dechem aktivovaném inhalačním systému je pro pacienty jednoduchá a dobře akceptovatelná. Z výhod jedné denní dávky nejvíce těží pacienti s lehkým astmatem na monoterapii IKS a pacienti se středně těžkým astmatem léčení kombinací IKS + montelukast (perorální aplikace 1× denně).

(hkh)

Zdroj: Čižnár P. et al. Mometazón furoát v práškovom inhalačnom systéme pri liečbe bronchiálnej astmy u pacientov nad 12 rokov – otvorené klinické sledovanie v ambulancii alergológov a pneumológov. Alergie 2012, roč. 14, č. 1, s. 60–66.Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Alergická rýma
Autoři: doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.

Alergická onemocnění v ambulanci praktického lékaře
Autoři: MUDr. Marcela Vorlíčková

Novinky v léčbě alergie
Autoři: MUDr. Zuzana Humlová

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se