Je vyšší prevalence nedostatku vitaminu D rizikovým faktorem pro rozvoj astmatu a alergie?

1. 10. 2011

Řada studií naznačuje spojitost mezi nedostatkem vitaminu D a rozvojem astmatu a alergických onemocnění. Nedávno publikovaná analytická studie případů a kontrol si kladla několik cílů. A to posouzení míry asociace mezi vitaminem D a astmatickým onemocněním u dětí, dále zjištění rozdílů hladiny vitaminu D u dětí s astmatem ve srovnání s kontrolní skupinou a nakonec vyšetření markerů atopie ve vztahu k zásobení organismu vitaminem D.

Šetření probíhalo na dětských alergologicko-imunologických klinikách a klinikách primární péče od října 2009 do července 2010. Byly sestaveny dvě skupiny dětí mladších 15 let čítající 483 případů astmatu a 483 kontrolních osob s podobným věkovým složením, zastoupením pohlaví i etnik. Průměrný věk ± směrodatná odchylka zařazených dětí byl 7,0 ± 3,8 roku ve skupině astmatiků a 8,4 ± 3,6 roku v kontrolní skupině. Sociodemografické a klinické údaje byly získávány prostřednictvím lékařské diagnózy a dotazníkového formuláře. Zdravotní stav byl vyhodnocován na základě předchozích a současných klinických projevů, rodinné anamnézy, fyzikálního vyšetření a BMI indexu. U všech hodnocených dětí bylo provedeno kvantitativní stanovení sérové hladiny 25-hydroxyvitaminu D, vápníku a fosforu.

Sérové hladiny vitaminu D byly nižší u astmatiků oproti kontrolním osobám

Průměrná hodnota vitaminu D u astmatiků byla mnohem nižší než normální referenční hodnota. Ve studii byl zaznamenán významný rozdíl průměrné hodnoty vitaminu D u astmatiků (17,5 ± 11,0) oproti dětem z kontrolní skupiny (20,8 ± 10,0). Rozdíly sérových hladin vitaminu D u astmatických dětí a kontrolních osob byly statisticky významné (p <0,001).

Nižší hladina vitaminu D zaznamenána i u dalších alergických onemocnění

Deficience vitaminu D byla častější u dětí s astmatem, alergickou rýmou, atopickou dermatitidou, akutní urtikarií a potravinovou alergií. Kromě toho byl nedostatek vitaminu D u astmatických dětí asociován se zvýšením hladiny sérového IgE, markeru atopie.

(hkh)

Zdroj: Ehlayel MS, Bener A, Sabbah A. Is high prevalence of vitamin D deficiency evidence for asthma and allergy risks? Eur Ann Allergy Clin Immunol 2011(Jun);43(3):81-88.Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Alergická rýma
Autoři: doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.

Alergická onemocnění v ambulanci praktického lékaře
Autoři: MUDr. Marcela Vorlíčková

Novinky v léčbě alergie
Autoři: MUDr. Zuzana Humlová

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se