Asociace tloušťky stěny dýchacích cest a bakteriální kolonizace sputa u pacientů s těžkým astmatem

9. 9. 2012

Ve studii vědci vycházeli z hypotézy, že bakteriální kolonizace dolních dýchacích cest u těžkých astmatiků by mohla mít vliv na tloušťku stěny malých dýchacích cest.

Ve studii vědci vycházeli z hypotézy, že bakteriální kolonizace dolních dýchacích cest u těžkých astmatiků by mohla mít vliv na tloušťku stěny malých dýchacích cest. Asociace sice nebyla prokázána, přičemž bakteriální kolonizace neovlivňuje tloušťku stěny drobných bronchiolů a alveolů, ale má vliv na exacerbaci chronického astmatu.

Studie

Do studie bylo zařazeno 56 pacientů s chronickým těžkým astmatem (dle chronických projevů a/nebo akutních exacerbací se zdokumentovanou reverzibilní obstrukcí dýchacích cest i přes léčbu inhalačními kortikoidy) z londýnské kliniky zabývající se léčbou astmatu. Ze studie byli vyřazeni pacienti s akutní exacerbací astmatu před méně než 4 týdny před zahájením sledování, pacienti s infekční komplikací (v době kratší než 6 týdnů před zahájením studie užívali antibiotika) a pacienti s prokázanými bronchiektáziemi na HRCT (high resolution computer tomography) snímcích. Tito pacienti byli sledováni po dobu 6 měsíců. K průkazu bakteriální kolonizace dolních dýchacích cest se mikrobiologicky vyšetřovalo sputum – spontánní nebo indukované pomocí hypertonického fyziologického roztoku.

Tloušťka stěny dýchacích cest byla měřena metodou HRCT. Bronchiální cesty byly rozděleny na „velké“ s průměrem nad 2 mm a „malé“ s průměrem menším než 2 mm. Byla měřena tloušťka jejich stěny, jejich průměr a vnitřní obvod.

Dále byly při sledování využity metody spirometrie a celotělové pletysmografie.

Výsledky

  • U 29 pacientů s těžkým astmatem byla prokázána významná bakteriální kolonizace dýchacích cest, u 26 pacientů nebyla kolonizace dýchacích cest bakteriemi významná.
  • Mezi bakteriemi kultivačně prokázanými ve sputu byl nejčastěji zastoupen Haemophilus influenzae, následovaný kmeny Pseudomonas aeruginosa a Staphylococcus aureus. Více než polovina pacientů (55 %) mělo ve sputu více než jeden prokázaný bakteriální kmen.
  • Doba trvání astmatu a počet exacerbací v uplynulém roce byly vyšší u pacientů s mikrobiální kolonizací než u pacientů bez kolonizovaných dýchacích cest.
  • Nebyly zjištěny významné rozdíly v pohlaví, anamnéze kouření, vztahu k obezitě, atopii a hladině sérových IgE.
  • Nebyl prokázán rozdíl v plicních funkcích mezi pacienty s kolonizovanými dýchacími cestami a s dýchacími cestami bakteriemi neosídlenými.
  • Bakteriální kolonizace dýchacích cest neměla vliv na nutnost užívání perorálních kortikoidů u pacientů s těžkým astmatem.
  • Nebyl prokázán významný rozdíl v tloušťce stěny malých ani větších bronchů a bronchiolů v závislosti na mikrobiální kolonizaci periferních dýchacích cest.

(vesa)

Zdroj: Zhang Q. et al. Bacteria in Sputum of Stable Severe Asthma and Increased Airway Wall Thickness. Respiratory Research. 2012 Apr 18; 13: 35; doi: 10.1186/1465-9921-13-35Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Alergická rýma
Autoři: doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.

Alergická onemocnění v ambulanci praktického lékaře
Autoři: MUDr. Marcela Vorlíčková

Novinky v léčbě alergie
Autoři: MUDr. Zuzana Humlová

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se