Vliv podávání statinů na kardiovaskulární riziko a celkovou mortalitu u pacientů s osteoartrózou a revmatoidní artritidou

4. 12. 2017

Prevalence hypercholesterolémie mezi pacienty s osteoartrózou (OA) a revmatoidní artritidou (RA) se zvyšuje. Účinkem statinů na hladinu celkového cholesterolu a na kardiovaskulární morbiditu a celkovou mortalitu u těchto onemocnění se zabývala britská studie publikovaná v Journal of Rheumatology.

Prevalence hypercholesterolémie mezi pacienty s osteoartrózou (OA) a revmatoidní artritidou (RA) se zvyšuje. Účinkem statinů na hladinu celkového cholesterolu a na kardiovaskulární morbiditu a celkovou mortalitu u těchto onemocnění se zabývala britská studie publikovaná v Journal of Rheumatology.

Úvod

Pacienti s OA a RA mají v porovnání s běžnou populací vyšší riziko kardiovaskulární morbidity i mortality. Hypercholesterolémie patří k prokázaným kardiovaskulárním rizikovým faktorům a její prevalence u pacientů s OA a RA se zvyšuje.

Statiny snižují riziko kardiovaskulárních příhod a celkové mortality a u zánětlivých onemocnění, jakým je RA, mají pleiotropní účinky. Jejich podávání zřejmě u těchto pacientů vede k úpravě vaskulární funkce. Rozsáhlá populační studie publikovaná v roce 2010 ukázala, že vysoká perzistence na léčbě statiny je spojena se snížením rizika rozvoje OA i RA.

Metodika studie

Autoři populační kohortové studie využili záznamy z databází pacientů z regionu Tayside ve Skotsku. Celkem bylo do studie zařazeno 2024 pacientů, u kterých byla v období od ledna 1993 do prosince 2007 diagnostikována OA nebo RA a byla u nich provedena alespoň 2 stanovení hladin celkového cholesterolu. Pacienti byli rozděleni na skupinu, která v průběhu sledování užívala statiny, a skupinu statiny neužívající. Jako hlavní výsledek studie byly hodnoceny: změna koncentrace celkového cholesterolu proti hodnotě při vstupu do studie, výskyt kardiovaskulárních příhod a celková mortalita. Pro vyhodnocení byl použit multivariační Coxův regresní model.

Výsledky

U pacientů s OA bez kardiovaskulárního onemocnění (primární prevence, n = 1269) vedlo podávání statinů k poklesu hladiny celkového cholesterolu o 15 % a u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním (sekundární prevence, n = 247) o 7 % proti vstupním hodnotám, které činily průměrně 5,30 a 4,54 mmol/l. Obdobně byl u pacientů s RA vlivem statinů snížen celkový cholesterol v primární prevenci o 16 % (n = 430) a v sekundární prevenci o 15 % (n = 78); vstupní hodnoty dosahovaly 5,54 a 4,95 mmol/l.

Podávání statinů v primární prevenci bylo u pacientů s RA spojeno se sníženým výskytem kardiovaskulárních příhod (adjustovaný poměr rizik [HR] 0,45; 95% CI 0,20–0,98) a celkové mortality (adjustovaný HR 0,43; 95% CI 0,20–0,92). U pacientů s OA vedla léčba statiny jen ke snížení celkové mortality (adjustovaný HR 0,43; 95% CI 0,25–0,72). V sekundární prevenci nevedlo podávání statinů k poklesu kardiovaskulárních příhod ani celkové mortality, a to jak u nemocných s OA, tak i s RA.

Závěr

Podávání statinů vedlo v podmínkách běžné praxe u pacientů s OA i RA k poklesu celkového cholesterolu. Při použití statinů v primární prevenci došlo u obou onemocnění také k poklesu celkové mortality a u pacientů s RA rovněž ke snížení počtu kardiovaskulárních příhod. V případě podávání statinů v sekundární prevenci mohlo dle autorů studie dojít ke zkreslení výsledků v důsledku malého počtu pacientů.

(blu)

Zdroj: Sheng X., Murphy M. J., Macdonald T. M., Wei L. Effectiveness of statins on total cholesterol and cardiovascular disease and all-cause mortality in osteoarthritis and rheumatoid arthritis. J Rheumatol 2012; 39 (1): 32–40, doi: 10.3899/jrheum.110318.Štítky
Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se