Diabetes mellitus a kardiovaskulární riziko, možnosti jeho ovlivnění

Předpokládaný čas: 30 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 1 - 2 kredity SLK, 2 body ČLnK
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.

Podmínky splnění

4 kredity ČLK – absolvování na min. 70 % max. 3 pokusy 2 kredity SLK – absolvování na min. 80 % max. 1 pokus 1 kredit SLK – absolvování na min. 60 % max. 1 pokus 2 body ČLnK – absolvování na min. 70 % max. 3 pokusy
Jak uplatnit kredity?

Úvod ke kurzu

Diabetes mellitus je hlavním rizikovým faktorem kardiovaskulárních (KV) onemocnění, kam kromě jeho makrovaskulárních komplikací, jejichž podkladem je ateroskleróza, řadíme i mikrovaskulární komplikace a postižení srdce v rámci diabetu, které se většinou klinicky manifestuje jako srdeční selhání. Přesto zejména v posledních letech dochází k poklesu KV mortality diabetiků. Např. v ČR se během let 2003–2013 mortalita nemocných léčených pouze perorálními antidiabetiky dokonce přiblížila populačnímu průměru. Tento příznivý posun je dáván do souvislosti s používáním nových moderních léků s nízkým rizikem hypoglykemie, z nichž některé mají i prokazatelně pozitivní vliv na redukci KV rizika, a zcela zásadní vliv má intenzivnější léčba diabetické dyslipidemie i adekvátní terapie hypertenze. Nepochybně hraje roli také vysoká úroveň péče poskytované nemocným s akutními KV příhodami. Nicméně pokles mortality diabetiků a jejich narůstající věk vedou ke zvyšujícímu se počtu chronických forem KV onemocnění, zejména srdečního selhání, které se nyní dostává do popředí KV komplikací diabetu a jehož prevalence neustále narůstá.


Autor kurzu: 
doc. MUDr. David Karásek, Ph.D. Medailonek autora kurzu
V roce 1999 atestoval z vnitřního lékařství – 1. stupně. Ve stejném roce absolvoval Kurz duplexní sonografie periferních cév - Fakultní nemocnice Ostrava, Poruba. V roce 2004 pak atestaci z endokrinologie. V roce 2001 se zúčastnil Evropské školy vnitřního lékařství – 4 (ESIM-4), EFIM, Alicante, Španělsko. Absolvoval celkou řadu kurzů, jako Kurz intenzivní péče v angiologii -Všeobecná fakultní nemocnice Praha, Kurzy endokrinologie - Fakultní nemocnice Motol, Endokrinologický ústav, Všeobecná fakultní nemocnice Praha.

V letech 2000–2004 Postgraduální studium vnitřního lékařství, Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc (Ph.D.). 2004 obhajoval disertační práci s názvem: Endoteliální dysfunkce v rodinách s familární kombinovanou hyplipidémií.
Od roku 2005: Specializovaná způsobilost v oboru vnitřní lékařství.
V roce 2010 prošel odbornou stáží Section on Medical Neuroendocrinology, Reproductive and Adult Endocrinology Program, NICHD, NIH, Bethesda MD, USA.
V roce 2011 obhajoval habilitační práce s názvem: Asociace hypelipoproteinémií s ukazateli časné aterosklerózy, endoteliální dysfunkce a adiponektinem.
V roce 2013: Atestace z diabetologie a endokrinologie
Zaměstnání a pedagogická činnost:
1996–2008 sekundární lékař, 2009–doposud zástupce přednosty pro LP III. interní kliniky–nefrologické, revmatologické a endokrinologické Fakultní nemocnice Olomouc
2014 – doposud vedoucí lékař Diabetologického centra Fakultní nemocnice Olomouc
2005-2010 odborný asistent, 2011-doposud docent III. interní kliniky LF UP Olomouc
Členství ve společnostech:
1996 - doposud Česká lékařská komora
2000 - doposud Česká společnost pro aterosklerózu
2001 - doposud Česká internistická společnost
2014 - doposud Česká diabetologická společnost
Vědecko-výzkumná činnost:
Oblast zájmu: poruchy metabolismu lipidů a ateroskleróza, endokrinologie, diabetologie
Podíl na řešení grantů: IGA-MZ-ČR-NB/6563-3
VVZ-MŠ151100005
IGA-MZ-ČR-NR/9068-3
IGA-MZ-ČR NS/10284-3 (hlavní řešitel)
IGA LF UP Olomouc: LF_2012_016
LF_2013_010
LF_2014_011
Odborná garance: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se