Vliv hypolipidemické léčby na kardiovaskulární zdraví pacientů se zánětlivými onemocněními kloubů – srovnání s běžnou populací

7. 2. 2018

Pacienti s revmatoidní artritidou a dalšími zánětlivými onemocněními kloubů mají vyšší kardiovaskulární (KV) riziko než běžná populace. Důvod tohoto zvýšeného rizika není zcela objasněn a je k dispozici jen málo kvalitních podkladů pro KV prevenci podle pravidel medicíny založené na důkazech. Profitují tito revmatologičtí pacienti z hypolipidemické léčby stejně jako ostatní jedinci v KV riziku?

Kardiovaskulární riziko spojené se zánětlivými revmatickými onemocněními 

Revmatoidní artritida (RA), ankylozující spondylitida (AS) a psoriatická artritida (PsA) patří k nejčastěji se vyskytujícím zánětlivým kloubním onemocněním. U všech tří nemocí je popisováno zvýšené KV riziko, přičemž nejsilnější důkazy existují pro revmatoidní artritidu. U RA je také popisován vliv statinů na snížení tohoto rizika – například ve studii, kterou publikovali Semba et al. v roce 2011, vedla u nemocných s RA léčba statiny ke stejnému poklesu výskytu KV příhod jako u pacientů po infarktu myokardu, a to i přesto, že pacienti s RA měli nižší počáteční hladiny cholesterolu.

Pro AS a PsA ovšem žádné důkazy o účinnosti statinů, jinak v KV prevenci velmi efektivních preparátů, nebyly k dispozici. Obdobný tým norských lékařů se proto zabýval vlivem statinové terapie na kardiovaskulární morbiditu a mortalitu u všech tří příbuzných revmatických nemocí. Rozsáhlý výzkum umožnila souhrnná post hoc analýza výsledků 2 prospektivních studií se statiny, které jako vedlejší cíl obsahovaly právě kardiovaskulární výstupy.

Metodika analýzy

Z celkového počtu 18 889 pacientů zahrnutých do analýzy mělo 199 RA, 46 AS a 35 PsA. Hypolipidemická léčba spočívala buď v podávání klasických/nízkých dávek statinů (10 mg atorvastatinu nebo 20–40 mg simvastatinu/den), nebo se jednalo o intenzivní statinovou terapii (80 mg atorvastatinu/den). Střední doba sledování pacientů činila téměř 5 let. Změny v hladině krevních lipidů byly hodnoceny analýzami kovariance (ANCOVA), vliv na kardiovaskulární onemocnění byl testován Coxovou regresní analýzou a byly provedeny testy heterogenity.

Výsledky

Pacienti s RA a AS měli nižší výchozí hodnoty cholesterolu než kontrolní populace bez zánětlivých kloubních onemocnění (4,67 ± 0,06 mmol/l u RA a 4,56 ± 0,12 mmol/l u AS vs. 4,80 ± 0,01 mmol/l u kontrol, p = 0,03 a p = 0,05). Léčba statiny vedla v obou skupinách (jak ve skupině s klasickými dávkami statinů, tak i ve skupině na intenzivní terapii) k významnému snížení hladiny cholesterolu a k o 20 % nižšímu výskytu KV onemocnění.

Závěr

Pacienti se zánětlivými onemocněními kloubů profitují z léčby statiny ve smyslu snížení cholesterolu a kardiovaskulární morbidity a mortality, stejně jako pacienti bez těchto onemocnění, a to i přes fakt, že jejich bazální hladina aterogenních lipidů může být nižší.

(luko)

Zdroj: Semb A. G., Kvien T. K., DeMicco D. A. et al. Effect of intensive lipid-lowering therapy on cardiovascular outcome in patients with and those without inflammatory joint disease. Arthritis Rheum 2012; 64 (9): 2836–2846.Štítky
Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se