Stručné shrnutí aktuálních doporučení pro léčbu diabetu 2. typu

7. 12. 2016

Přinášíme shrnutí léčby diabetiků 2. typu podle aktuálních doporučení České diabetologické společnosti (ČDS) − revize z roku 2016, Evropské kardiologické společnosti (ESC) ve spolupráci s Evropskou společností pro studium diabetu (EASD) z roku 2013 a Americké diabetologické společnosti (ADA) z roku 2016.

Inzerce

Přinášíme shrnutí léčby diabetiků 2. typu podle aktuálních doporučení České diabetologické společnosti (ČDS) − revize z roku 2016, Evropské kardiologické společnosti (ESC) ve spolupráci s Evropskou společností pro studium diabetu (EASD) z roku 2013 a Americké diabetologické společnosti (ADA) z roku 2016.

Cíl léčby

Jak uvádí doporučený postup péče ČDS, cílem léčby diabetu 2. typu je prodloužení a zkvalitnění života pacientů. Jde především o snížení mortality a morbidity spojené zejména s kardiovaskulárními komplikacemi a nádory, o dlouhodobé udržení optimální metabolické kompenzace a zpomalení rozvoje chronických mikrovaskulárních komplikací, a to při minimalizaci akutních komplikací. 

Léčebná opatření zahrnují terapii: 

 • hyperglykémie,
 • obezity,
 • hypertenze,
 • dyslipidémie,
 • zvýšené agregability trombocytů,
 • akutních a chronických komplikací diabetu. 

Cílové hodnoty léčby je třeba stanovit u každého pacienta individuálně. Cílových hodnot glykémie by mělo být ideálně dosaženo bez závažných hypoglykémií a hmotnostního přírůstku. Léčba by měla být agresivní s kontrolou glykovaného hemoglobinu (HbA1c) a revizí režimových opatření každé 3 měsíce, dokud není dosaženo cílových hodnot HbA1c. Po dosažení cílových hodnot HbA1c je minimální frekvence kontrol 1× za 6 měsíců.

 

Tab. 1 – Cíle léčby u diabetiků 2. typu 

HbA1c

< 45 mmol/mol u osob s nízkým rizikem nežádoucích příhod (krátké trvání diabetu, bez cévních změn s výchozí hodnotou HbA1c < 70 mmol/mol)

< 60 mmol/l u osob s průvodními chorobami, kde hypoglykémie zvyšují riziko komplikací

 

 
 

Glykémie v žilní plazmě nalačno / před jídlem

< 6,0 mmol/mol (< 7,0 mmol/mol u osob s vysokým KV rizikem)

Glykémie v plné kapilární krvi

− nalačno

− postprandiálně

 

4,0−6,0 mmol/mol (< 8,0 u osob s vysokým KV rizikem)

5,0−7,5 mmol/mol

Krevní tlak

< 130/80 mmHg

Celkový cholesterol

< 4,5 mmol/l

LDL cholesterol

< 2,5 mmol/l (< 1,8 mmol/l u osob s vysokým KV rizikem) nebo snížení o 50 % výchozí hodnoty

HDL cholesterol

− muži

− ženy

 

> 1,0 mmol/l

> 1,2 mmol/l

Triglyceridy

< 1,7 mmol/l

BMI

19−25 kg/m2

Obvod pasu

− ženy

− muži

 

< 80 cm

< 94 cm

Pozn.: KV = kardiovaskulární, BMI = body mass index

 

Léčebný plán zahrnuje: 

 • individuální doporučení dietního režimu,
 • doporučení změny životního stylu,
 • stanovení individuálních cílů,
 • strukturovanou edukaci pacienta,
 • selfmonitoring,
 • farmakologickou léčbu diabetu a přidružených komplikací,
 • psychosociální péči.

 

Nefarmakologická léčba

Tab. 2 – Úprava životního stylu při diabetu podle doporučení ESC ve spolupráci s EASD z roku 2013

Doporučení

Třída doporučení

Úroveň doporučení

Řízené a strukturované zanechání kouření

I

A

Snížení konzumace tuků na < 35 % celkového energetického příjmu (nasycených tuků na < 10 % celkového energetického příjmu)

I

A

Zvýšení příjmu vlákniny na > 40 g/den

I

A

Snížení energetického příjmu při nadváze/obezitě

I

B

Není nutná suplementace vitaminy a stopovými prvky

III

B

Fyzická aktivita střední až vysoké intenzity ≥ 150 min/týden

I

A

Aerobní i silová fyzická zátěž, nejlépe kombinace

I

A

 

Farmakologická léčba

Tab. 3 – Možnosti farmakologické léčby diabetu 2. typu podle doporučení ESC ve spolupráci s EASD z roku 2013

Třída léků

Účinek

Vliv na tělesnou hmotnost

Riziko hypoglykémie

Poznámka

Metformin

inzulinový senzitizér

neutrální/úbytek

ne

gastrointestinální vedlejší účinky, laktátová acidóza, deficit vitaminu B12

kontraindikace: nízká eGFR, hypoxie, dehydratace

Deriváty sulfonylurey

inzulinová sekretagoga

zvýšení

ano

alergie

 

Meglitinidy

inzulinová sekretagoga

zvýšení

ano

časté dávky

 

Inhibitor alfa-glukosidázy

inhibice absorpce glukózy ve střevě

neutrální

ne

gastrointestinální vedlejší účinky

časté dávky

Pioglitazon

(thiazolidindiony)

inzulinový senzitizér

zvýšení

ne

srdeční selhání, edém, zlomenin, karcinom močového měchýře

Agonisté GLP-I

inzulinová sekretagoga

pokles

ne

gastrointestinální vedlejší účinky, pankreatitida

injekční podání

Inhibitory DPP4

(gliptiny)

inzulinová sekretagoga

neutrální

ne

pankreatitida

Inzulin

substituce

zvýšení

ano

injekční podání

Inhibitory SGLT2

(glifloziny)

blokují zpětnou renální absorpci glukózy

pokles

ne

infekce močových cest

Pozn.: eGFR = odhad glomerulární filtrace, GLP-1 = glukagonu podobný peptid 1, DPP4 = dipetidylpeptidáza 4, SGLT2 = sodíkoglukózový kotransportér

 

Obr. 1 – Zjednodušené schéma obecných doporučení pro antihyperglykemickou léčbu diabetu 2. typu podle AHA 

Zdravý jídelníček, kontrola tělesné hmotnosti, zvýšení fyzické aktivity a edukace

Monoterapie

metformin

Pokud není dosaženo cílové hodnoty HbA1c po 3 měsících monoterapie, přistoupit k dvojkombinaci.

Dvojkombinace

metformin + sulfonyurea (SU)

metformin + thiazolidindiony (TZD)

metformin + inhibitor DPP4 (iDPP4)

metformin + inhibitor SGLT2 (iSGLT2)

metformin + agonista receptorů GLP-1 (GLP-1 RA)

metformin + inzulin (bazální)

Pokud není dosaženo cílové hodnoty HbA1c po 3 měsících dvojkombinace, přistoupit k trojkombinaci.

Trojkombinace

metformin + sulfonyurea + TZD nebo iDPP4 nebo iSGLT2 nebo GLP-1 RA nebo inzulin

metformin + TZD + SU nebo iDPP4 nebo iSGLT2 nebo GLP-1 RA nebo inzulin

metformin + inhibitor DPP4 + SU nebo TZD nebo iSGLT2 nebo inzulin

metformin + inhibitor SGLT2 + SU nebo TZD nebo iDPP4 nebo inzulin

metformin + agonista receptorů GLP-1 + SU nebo TZD nebo inzulin

metformin + inzulin (bazální) + TZD nebo iDPP4 nebo iSGLT2 nebo GLP-1 RA

 

(zza)

Zdroje:
1. Škrha J., Pelikánová T., Kvapil M. Doporučený postup péče o diabetes mellitus 2. typu. Česká diabetologická společnost. Revize ze dne 1. 1. 2016.
2. ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD. Eur Heart J 2013; 34 (39): 3035−3087, doi: 10.1093/eurheartj/eht108.
3. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes − 2016. Diabetes Care 2016; 39 (Suppl. 1). S1−S109.Štítky
Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více