Statiny jsou účinné v primární prevenci kardiovaskulárních příhod u pacientů s diabetem mellitem 2. typu

7. 3. 2016

Diabetici mají oproti normální populaci až čtyřnásobně zvýšené kardiovaskulární riziko. Samotné dosažení dobré glykemické kontroly není dostatečnou intervencí. Primární prevence kardiovaskulárních příhod se i u diabetiků opírá o modifikaci životního stylu, normalizaci krevního tlaku a snižování hodnot LDL, i když nejsou zvýšené nad běžnou normu. Podáváním atorvastatinu diabetikům druhého typu (T2DM) bez konvenční dyslipidemie se zabývala například studie CARDS.

V této multicentrické randomizované placebem kontrolované studii byl nemocným podáván atorvastatin (10 mg denně) v rámci primární prevence, a to i když neměli hodnoty LDL-cholesterolu zvýšené nad běžnou normu. Celkem se sledování zúčastnilo 2838 pacientů, kteří neměli v anamnéze žádné kardiovaskulární onemocnění, jejich hodnota LDL-cholesterolu byla nižší než 4,14 mmol/l a hodnota triglyceridů nalačno nepřevyšovala 6,78 mmol/l. Na druhou stranu všichni zahrnutí pacienti trpěli alespoň jedním z rizikových faktorů zahrnujících retinopatii, albuminurii, hypertenzi a kuřáctví. Primárním sledovaným parametrem byl čas do výskytu první příhody z předem definovaného seznamu, do kterého patřily akutní koronární příhoda, koronární revaskularizace a cévní mozková příhoda.

Průběžné výsledky byly natolik přesvědčivé, že studie byla ukončena o dva roky dříve, než bylo plánováno. Medián sledování tak činil 3,9 roku. Během této doby zaznamenalo příhodu definovanou primárním sledovaným parametrem 127 nemocných na placebu, ale jenom 83 z těch, kteří užívali atorvastatin. Ukázalo se tak, že primární prevence atorvastatinem by během 4 let zabránila významné kardiovaskulární příhodě minimálně u 37 nemocných z 1000 pacientů s podobnou charakteristikou, jakou měli účastníci studie. Podávání atorvastatinu snížilo výskyt akutní koronární příhody o 36 %, koronární revaskularizace o 31 %, a cévní mozkové příhody dokonce o 48 %. Mortalita byla ve skupině s atorvastatinem nižší o 27 %.

I na základě této práce je možné vyslovit doporučení, aby statiny dostával každý diabetik bez ohledu hladinu LDL-cholesterolu, zvláště pokud jsou u něj přítomné další rizikové faktory.

(ond)

Zdroj: Colhoun H. M., Betteridge D. J., Durrington P. N. et al.; CARDS investigators. Primary prevention of cardiovascular disease with atorvastatin in type 2 diabetes in the Collaborative Atorvastatin Diabetes Study (CARDS): multicentre randomised placebo-controlled trial. Lancet 2004 Aug; 364 (9435): 685−696.Štítky
Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se