Snižují statiny kardiovaskulární riziko u pacientů s revmatoidní artritidou?

2. 10. 2017

Pacienti s revmatoidní artritidou (RA) jsou zatíženi významně větší kardiovaskulární (KV) morbiditou a mortalitou než běžná populace. Tradiční KV rizikové faktory tuto souvislost zcela nevysvětlují, významná role se zde připisuje chronickému zánětu. Pacienti s RA tak mají často nízký celkový cholesterol, ale přitom vysoké KV riziko. Systematický přehled literatury publikovaný v roce 2014 se pokusil odpovědět na otázky, zda je terapie statiny pro pacienty s RA prospěšná a zda u nich může vést k omezení výskytu KV příhod.

Pacienti s revmatoidní artritidou (RA) jsou zatíženi významně větší kardiovaskulární (KV) morbiditou a mortalitou než běžná populace. Tradiční KV rizikové faktory tuto souvislost zcela nevysvětlují, významná role se zde připisuje chronickému zánětu. Pacienti s RA tak mají často nízký celkový cholesterol, ale přitom vysoké KV riziko. Systematický přehled literatury publikovaný v roce 2014 se pokusil odpovědět na otázky, zda je terapie statiny pro pacienty s RA prospěšná a zda u nich může vést k omezení výskytu KV příhod.

Systematický přehled literatury

Kritériím pro zařazení analýzy vyhověly 4 studie s celkovým počtem 4896 účastníků. Sledován byl vliv různých dávek statinů na KV morbiditu a mortalitu u pacientů s RA v rámci prevence primární i sekundární (po prodělaném infarktu myokardu). Některé zařazené studie obsahovaly rovněž srovnání s kontrolními skupinami bez zánětlivého onemocnění kloubů.

Výsledná zjištění

Léčba statinem u pacientů s RA snižovala výskyt KV příhod a mortalitu v primární, ale nikoli v sekundární prevenci. V sekundární prevenci (po prodělaném infarktu myokardu) byl přínos statinu srovnatelný u pacientů s RA i bez RA.

Terapie atorvastatinem v dávce 80 mg/den byla v prevenci KV příhod účinnější než léčba obvyklými/nízkými dávkami statinu (atorvastatin 10 mg/den nebo simvastatin 20–40 mg/den), a to u pacientů s RA i bez ní. Přerušení léčby statinem bylo u nemocných s RA spojeno s vyšším výskytem akutního infarktu myokardu / vyšší KV mortalitou.

Z nežádoucích příhod byly při léčbě statinem častěji než u kontrol hlášeny myalgie a zažívací potíže (průjem/bolest břicha/nauzea).

Závěr

Výsledky naznačují, že statiny podávané v rámci primární prevence u pacientů s revmatoidní artritidou snižují výskyt KV příhod a mortality a že po ukončení zavedené léčby statinem se toto riziko zvýší. Důkazů je však zatím velmi poskrovnu a k zodpovězení otázky, zda by skutečně všichni pacienti s RA profitovali z terapie statiny, jsou potřebné další studie.

(luko)

Zdroj: Danninger K., Hoppe U. C., Pieringer H. Do statins reduce the cardiovascular risk in patients with rheumatoid arthritis? Int J Rheum Dis. 2014; 17 (6): 606–611, doi: 10.1111/1756-185X.12415.Štítky
Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se