Sekundární kardiovaskulární prevence je v evropské klinické praxi nedostatečná

12. 7. 2019

Podle recentně publikované analýzy dat z průzkumu EUROASPIRE V dosahuje v sekundární kardiovaskulární prevenci onemocnění cílových hodnot méně než polovina pacientů léčených pro hypertenzi, dyslipidémii či diabetes mellitus.

Co ukázal průzkum EUROASPIRE V

Průzkum EUROASPIRE V (1) se zaměřil na dodržování společných doporučení evropských společností (Joint European Societies) z roku 2016 pro sekundární kardiovaskulární (KV) prevenci vycházejících z medicíny založené na důkazech u osob po potvrzené prodělané koronární příhodě. Jednalo se o průřezový průzkum provedený ve 27 státech Evropy včetně České republiky. Zařazeni byli pacienti mladší 80 let po implantaci koronárního bypassu (CABG), perkutánní koronární intervenci (PCI) nebo akutní koronární příhodě, kteří se po 6–24 měsících od této příhody/zákroku zúčastnili odborně vedeného standardizovaného rozhovoru. Další informace o pacientech výzkumníci získali ze zdravotnické dokumentace.

Rozhovor podstoupilo 8261 z 16 208 pacientů (26 % žen), medián času po zákroku/intervenci činil 1,1 roku. V době rozhovoru (tedy v době kdy probíhala sekundární KV prevence) kouřilo 19 % respondentů, což znamená, že po koronární příhodě/zákroku nepřestalo kouřit 55 % bývalých kuřáků. Celkem 44 % respondentů mělo nadváhu a 38 % obezitu, přičemž 59 % z nich uvedlo, že jim nikdo nedoporučil tělesnou hmotnost snížit, a pouze polovina se pokusila svou hmotnost redukovat. Ze zkoumaného vzorku 66 % nedosáhlo požadované úrovně fyzické aktivity (nejméně 30 minut 5× týdně).

Celkem 95 % pacientů užívalo antihypertenziva, přičemž krevní tlak ≥ 140/90 mmHg (≥ 140/85 mmHg v případě diabetiků) mělo 42 % pacientů, z nichž 15 % nevědělo, že trpí hypertenzí. Plnou adherenci k užívání antihypertenziv uvádělo 76 % pacientů. Hladina LDL cholesterolu ≥ 2,5 mmol/l byla zaznamenána u 37 % pacientů, 29 % z nich ovšem nebylo dosud informováno, že mají zvýšený cholesterol. Hypolidemika užívalo 84 % pacientů (80 % statiny) a 76 % z nich uvádělo plnou adherenci. 32 % z pacientů na hypolipidemické léčbě mělo cílovou hladinu LDL-c < 1,8 mmol/l. Diabetem trpělo 29 % pacientů. Glykovaný hemoglobin (HbA1c) ≥ 53 mmol/mol byl zjištěn u 46 % z nich. U 16 % nebyla glykémie po propuštění z nemocnice po koronární příhodě/intervenci vůbec měřena. Z kardioprotektivní medikace užívalo 93 % pacientů protidestičkovou léčbu, 81 % betablokátory, 75 % inhibitory ACE či sartany a u 80 % sledovaných pacientů byly předepsány statiny.

Kardiovaskulární prevence u pacientů s diabetem

U pacientů s diabetem jsou KV onemocnění příčinou smrti až v 65 % případů. (2) Velmi důležitá je kromě kompenzace glykémie, léčby obezity a vysokého krevního tlaku také důsledná terapie dyslipidémií. Důkazy o přínosu hypolipidemické léčby jsou u diabetiků v primární i sekundární KV prevenci jednoznačné. Podle doporučení Americké diabetologické asociace (ADA) by měli diabetici s dalšími KV rizikovými faktory užívat statiny s cílovými hodnotami LDL-c < 2,6 mmol/l, u diabetiků s manifestním KV onemocněním dokonce < 1,8 mmol/l. (3) 

Metaanalýza klinických studií Cholesterol Treatment Trialists Collaborators hodnotila efekt léčby statiny u 18 686 pacientů s diabetem. Prokázala, že na 1 mmol snížení hladiny LDL-c došlo k 9% redukci celkové mortality a 21% snížení výskytu závažných KV příhod (MACE − infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, koronární revaskularizace, smrt z koronárních příčin). Analýza podskupin přitom odhalila, že toto snížení bylo stejné bez ohledu na přítomnost preexistujícího KV onemocnění. (4)

Závěr

Výsledky studie EUROASPIRE V ukazují, že ačkoliv je léčba statiny doporučena v primární i sekundární KV prevenci pacientů s diabetem, dodržování doporučení pro KV prevenci není v Evropě v dostatečné míře dosahováno ani u pacientů po prodělané koronární příhodě.

(epa)

Zdroje:

  1. Kotseva K., De Backer G., De Bacquer D. et al. Lifestyle and impact on cardiovascular risk factor control in coronary patients across 27 countries: results from the European Society of Cardiology ESC-EORP EUROASPIRE V registry. Eur J Prev Cardiol 2019 May; 26(8): 824−835, doi: 10.1177/2047487318825350.
  2. Alvarez C. A., Lingvay I., Vuylsteke V. et al. State of the art: cardiovascular risk in diabetes mellitus: complication of the disease or of anti-hyperglycemic medications. Clin Pharmacol Ther 2015; 98 (2): 145–161, doi: 10.1002/cpt.143.
  3. Eldor R., Itamar R. American Diabetes Association indications for statins in diabetes. Is there evidence? Diabetes Care 2009; 32 (suppl 2): S384−S391, doi: 10.2337/dc09-S345.
  4. Kearney P. M., Blackwell L., Collins R. et al.; Cholesterol Treatment Trialists' (CTT) Collaborators. Efficacy of cholesterol-lowering therapy in 18,686 people with diabetes in 14 randomised trials of statins: a meta-analysis. Lancet 2008; 371 (9607): 117−125, doi: 10.1016/S0140-6736(08)60104-X.


Štítky
Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se