Psoriáza a kardiovaskulární rizikové faktory – studie HUNT

22. 5. 2018

HUNT je velká populační průřezová studie, která se věnovala spojení mezi psoriázou a její závažností a objektivně zjištěnými rizikovými faktory pro kardiovaskulární onemocnění. Toto téma bylo již v několika studiích zkoumáno, ale výsledky nebyly jednoznačné.

Analyzovaná data

Autoři spojili data od 50 245 osob z norské studie HUNT3 s informacemi z národní databáze léčiv vydaných v lékárnách po celém Norsku (National Prescription Database), aby získali informace o užívání léků na psoriázu. Celkem psoriázou trpělo 2 894 osob, u 2 643 z nich byla tíže onemocnění hodnocena jako mírná a u 251 účastníků jako středně těžká / těžká. Spojení psoriázy s kardiovaskulárními rizikovými faktory a morbiditou bylo zkoumáno pomocí lineární a logistické regrese.

Výsledky

Ve výsledcích analýzy byla jasně patrná pozitivní asociace mezi psoriázou a indexem tělesné hmotnosti (BMI), obvodem pasu a hladinou vysoce senzitivního CRP (hs-CRP). Naopak žádné spojení se nepotvrdilo u hodnot krevního tlaku a u hladiny krevních lipidů. Nemocní se středně těžkou až těžkou psoriázou měli poměr šancí (OR − odds ratio) pro nadváhu 1,94 (95% interval spolehlivosti [CI] 1,42−2,67) a pro metabolický syndrom 1,91 (95% CI 1,47–2,49). Diagnóza psoriázy pozitivně korelovala s pacientem hlášeným diabetem, infarktem myokardu a anginou pectoris.

Závěr

V této populační studii byla psoriáza spojena s větší mírou adipozity, stejně jako s kumulací kardiovaskulárních rizikových faktorů. Tato spojení byla nejvíce vyjádřena u účastníků se středně těžkou až těžkou psoriázou.

(epa)

Zdroj: Snekvik I., Nilsen T. I. L., Romundstad P. R., Saunes M. Psoriasis and cardiovascular disease risk factors: the HUNT Study, Norway. J Eur Acad Dermatol Venerol 2018 May; 32 (5): 776−782, doi: 10.1111/jdv.14835.Štítky
Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se