Podávání statinů při myopatii asociované s léčbou statiny

21. 3. 2018

V následujícím textu shrnujeme management podávání statinů v případě výskytu myopatie asociované s léčbou statiny. Postup vychází z guidelines České společnosti pro aterosklerózu a Slovenskej asociácie aterosklerózy.

Úvod

Nežádoucí účinky statinů často omezují jejich podávání nebo dosažení cílových hodnot LDL cholesterolu. Data dokládající protektivní účinky statinů na kardiovaskulární systém jsou ale jednoznačným důvodem, proč bychom se měli snažit léčit statiny téměř všechny pacienty, u kterých je léčba indikovaná. Řada nemocných s nežádoucími účinky při léčbě statiny může tolerovat statin jiný, v nízké dávce nebo alternativním dávkování.

Myopatie asociovaná se statiny (SAM)

Diagnostická kritéria SAM jsou založena na výskytu svalových bolestí a zvýšení kreatinkinázy (CK).

Myalgie

Bolest a slabost je při SAM typicky symetrická a proximální, obvykle postihuje velké svalové skupiny stehen, hýždí, lýtek a zad. Objevuje se časně (4–6 týdnů po zahájení léčby statinem), ale může k ní dojít i po několika letech léčby. Může se objevit po zvýšení dávky statinu nebo při interakci s nově nasazeným lékem. Pro objektivní hodnocení svalových symptomů při podávání statinů byl na základě klinických studií navržen skórovací systém.

Hladina kreatinkinázy

Vyšetřuje se před zahájením léčby statiny, a pokud je vyšší než 4násobek horní hranice normálu (ULN), statin se nenasazuje a stanovení CK se zopakuje. Během léčby se CK rutinně nemonitoruje, vyšetří se pouze, pokud se u pacienta rozvine myopatie. O elevaci CK mluvíme při hladině > 4× ULN ve 2 vyšetřeních během 2 týdnů v časové souvislosti s podáváním statinu (zahájení, přerušení a opětovné zahájení podávání).

Management pacientů se SAM

Algoritmus, jak následně postupovat u pacientů se SAM, je přehledně shrnut v níže prezentovaném schématu.

Obr.: Terapeutický postup u myopatie asociované se statiny (SAM)

(zza)

Zdroj: Pella D., Vrablík M. et al. Myopatie asociovaná se statiny: klinické doporučení Slovenskej asociácie aterosklerózy a České společnosti pro aterosklerózu. AtheroRev 2016; 1 (1): 7–13.Štítky
Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se