Pacienti s revmatoidní artritidou mají zvýšený výskyt subklinické aterosklerózy a kardiovaskulárních příhod

11. 9. 2017

Jednoletá prospektivní studie prověřila asociaci revmatoidní artritidy (RA) s cerebro- a kardiovaskulárními chorobami a prozkoumala možné rizikové a prediktivní faktory.

Revmatoidní artritida a kardiovaskulární příhody

Pacienti s revmatoidní artritidou (RA) jsou ve srovnání s běžnou populací zatíženi vyšší mortalitou. Nedávné studie jednoznačně potvrdily, že příčinou jsou převážně cerebro- a kardiovaskulární příhody (CVP/KVP), a byla prokázána úzká souvislost RA s konkrétními z nich: s infarktem myokardu, mozkovými příhodami a městnavým srdečním selháním.

Subklinická ateroskleróza, jednoduše hodnotitelná ultrazvukovým vyšetřením karotid, se u pacientů s RA vyskytuje ve zvýšené míře. Její screening u těchto nemocných má potenciál identifikovat osoby ve zvýšeném riziku CVP/KVP. Ani subklinická ateroskleróza a tradiční rizikové faktory KV onemocnění ale plně nevysvětlují zvýšenou incidenci KVP u těchto pacientů, a nabízí se tak i přímý vliv revmatoidní artritidy (potažmo závislost na tíži zánětu, délce trvání nemoci a zvolené léčbě).

Cíle a průběh studie

Všechny dosavadní studie těchto proměnných však byly zatížené potenciálními zdroji chyb. V lednu 2017 byla publikována unicentrická prospektivní observační studie s minimalizací zkreslení (bias-adjusted), která si dala za cíl zhodnotit výskyt CVP/KVP a subklinické aterosklerózy v průběhu rok trvajícího sledování pacientů s revmatoidní artritidou. Autoři zároveň sledovali přítomnost jak tradičních kardiovaskulárních rizikových faktorů, tak i těch RA-specifických a jejich potenciální roli při vzniku CVP/KVP a subklinické aterosklerózy.

Soubor studie tvořilo 347 pacientů s revmatoidní artritidou. Přítomnost tradičních KV rizikových faktorů (kouření, BMI, arteriální hypertenze, diabetes nebo porucha glukózové tolerance, metabolický syndrom, dyslipidémie), anamnéza KV příhod a existence subklinické aterosklerózy u nich byly vyhodnoceny při první návštěvě a následně s 12měsíčním odstupem. Každé 3 měsíce byla vyhodnocována aktivita základní choroby (RA) a klinická odpověď (de facto pokles systémového zánětu).

Výsledná zjištění

Počty pacientů zasažených CVP/KVP a/nebo subklinickou aterosklerózou se po 12 měsících sledování zdvojnásobily. Vyšší věk, předchozí anamnéza CVP/KVP a nově vzniklá arteriální hypertenze byly významně spojeny s rizikem vzniku CVP/KVP. Nově vzniklá arteriální hypertenze a metabolický syndrom byly spojeny s vyšším rizikem vývoje subklinické aterosklerózy. Významný podíl dalších tradičních KV faktorů na vzniku CVP/KVP a/nebo subklinické aterosklerózy se v této studii neprokázal. Nedostatečná klinická odpověď základní nemoci byla spojená s vyšším rizikem vzniku jak CVP/KVP, tak subklinické aterosklerózy.

Závěr

Výsledky studie, jejichž detailní prezentace přesahuje rámec tohoto článku, jednoznačně potvrdily a kvantifikovaly zvýšené riziko cerebro- a kardiovaskulárních příhod (CVP/KVP) u pacientů s revmatoidní artritidou (RA). Ukázaly, že u těchto pacientů je při snaze o prevenci CVP/KVP a tím o ovlivnění mortality třeba jak zasahovat na poli tradičních KV rizikových faktorů, tak i usilovat o dosažení optimální kontroly aktivity onemocnění.

(luko) 

Zdroj: Ruscitti P., Cipriani P., Masedu F. et al. Increased cardiovascular events and subclinical atherosclerosis in rheumatoid arthritis patients: 1 year prospective single centre study. PLoS One 2017 Jan 19; 12 (1): e0170108, doi: 10.1371/journal.pone.0170108.Štítky
Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se