Novinky v právě vydaných evropských doporučeních pro léčbu dyslipidémií

7. 12. 2016

V srpnu 2016 byla publikována nová doporučení pro léčbu dyslipidémií Evropské kardiologické společnosti (ESC) a Evropské společnosti pro aterosklerózu (EAS). Na obsahu doporučení se podílela i Evropská společnost pro kardiovaskulární prevenci a rehabilitaci (EACPR). Přinášíme stručné shrnutí hlavních změn ve stávajících doporučeních (čítajících v anglickém originálu 72 stran) oproti předchozí verzi z roku 2012.

  • Klíčem ke stanovení rizika fatálního kardiovaskulárního (KV) onemocnění v následujících 10 letech zůstávají národně specifické tabulky SCORE. Ke zpřesnění tohoto rizika je kromě hladiny celkového cholesterolu, krevního tlaku, věku, pohlaví a kouření navrženo také zohlednění HDL cholesterolu, kdy při zvyšující se hladině HDL-c klesá výsledné riziko.
  • Nová doporučení dále upozorňují na vliv věku na KV riziko dle SCORE. I když se riziko u mladého člověka při přítomnosti určitého rizikového faktoru může zdát nízké, je třeba si uvědomit, že jde pouze o 10letou, tedy zejména z pohledu mladého člověka krátkodobou prognózu, která se nadále rychle zhoršuje pouhým stárnutím jedince.
  • Zůstávají nezměněny 4 rizikové kategorie (nízké, střední, vysoké a velmi vysoké riziko), pouze jsou přesněji vymezeny. Nově mohou být někteří diabetici bez dalšího rizikového faktoru zařazeni i v kategorii s nízkým nebo středním rizikem, i když půjde spíše o vzácné případy, zejména mladé diabetiky 1. typu.
  • Nové studie potvrzují přínos použití nízkých cílových hodnot LDL cholesterolu, jehož snižování je nadále primárním terapeutickým cílem: u středního rizika < 3,0 mmol/l, u vysokého rizika < 2,6 mmol/l nebo snížení alespoň o 50 % (při iniciální hodnotě 2,6−5,2 mmol/l) a u velmi vysokého rizika < 1,8 mmol/l nebo snížení alespoň o 50 % (při iniciální hodnotě 1,8−3,5 mmol/l).
  • V rámci režimových opatření v léčbě dyslipidémií dochází ke snížení doporučené horní hranice konzumace alkoholu na polovinu, a to na 20 g denně u mužů a 10 g denně u žen.
  • Při doporučení konzumace tuků nelze jako náhradu nasycených živočišných tuků rostlinnými tuky doporučit tropické rostlinné oleje.
  • Volba farmakoterapeutického režimu vychází ze stanoveného KV rizika, nikoliv jen z hladiny LDL-c. Pacienti po infarktu myokardu by měli všichni užívat statiny i při normální hladině LDL-c.
  • Lékem první volby při zvýšené hladině LDL cholesterolu zůstávají statiny, které je třeba titrovat podle cílových hodnot LDL-c až na nejvyšší tolerované dávky. K dispozici jsou i další látky, které lze přidat do kombinace. Kromě ezetimibu a polymerních pryskyřic se v doporučeních objevují inhibitory PCSK9. Jde o novou skupinu léků, jejímž terapeutickým cílem je bílkovina PCSK9, která se podílí na regulaci receptorů pro LDL-c. Tyto přípravky by měly být brzy dostupné i na českém trhu.
  • V léčbě hypertriglyceridémie jsou jako terapie první volby doporučeny statiny. U vysoce rizikových pacientů s přetrvávající hladinou triglyceridů > 2,3 mmol/l se přidávají fibráty.
  • V léčbě nízké hladiny HDL-c jsou stejně účinné statiny i fibráty. Účinek fibrátů na zvýšení HDL-c může být oslaben u diabetiků 2. typu.

Po 4 letech tak vycházejí nová doporučení s aktualizacemi, jež si vyžádala řada nových důkazů i nových účinných látek. Nová doporučení upozorňují, že klinická léčba dyslipidémií představuje pouze špičku pomyslného ledovce při ovlivňování zdraví populace. To je dáno především vzorcem chování v celé populaci. Doporučení jsou v plném původním znění dostupná na webových stránkách http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/early/2016/08/26/eurheartj.ehw272.

(zza)

Zdroj: Catapano A. L. et al. 2016 ESC/EAS Guidelines for the Management of Dyslipidaemias: The Task Force for the Management of Dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and European Atherosclerosis Society (EAS) developed with the special contribution of the European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR). Eur Heart J 2016 Aug 27, pii: ehw272, doi: 10.1093/eurheartj/ehw272 [Epub ahead of print].Štítky
Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se