Nárůst rizika úmrtí, kardiovaskulárních komplikací a míry hospitalizace při progredující ledvinné nedostatečnosti

31. 10. 2016

Terminální selhání ledvin (ESRD − end-stage renal disease) podstatně zvyšuje riziko smrti, kardiovaskulárních onemocnění a hospitalizací. Ne až tak jednoznačně je popsáno ovlivnění těchto parametrů méně závažným postižením ledvin.

Velká populační studie publikovaná v New England Journal of Medicine se zabývala spojitostí mezi poklesem odhadované glomerulární filtrace (eGFR) a výše uvedenými riziky.

Sledovaná populace

Použita byla data z Kaiser Permanente Renal Registry, do kterého byli zařazeni všichni dospělí (starší 20 let) pacienti ze systému zdravotního pojištění Kaiser Permanente of Northern California zahrnujícího více než 35 % dospělé populace žijící v oblasti San Francisco Bay, u nichž byly známé parametry ledvinných funkcí. K zařazení do registru musela být u subjektů zaznamenána alespoň jedna hodnota sérového kreatininu v období od 1. ledna 1996 do 31. prosince 2000. Do hodnocení nebyli zařazeni pacienti po transplantaci ledvin a ti, kteří byli dialyzovaní.

Autoři identifikovali 1 120 295 dospělých, kteří vyhovovali uvedeným kritériím. Medián sledování subjektů činil 2,84 roku. Průměrný věk byl 52 let, lehce přes polovinu subjektů představovaly ženy.

K výpočtu odhadované GFR byla použita rovnice MDRD (Modification of Diet in Renal Disease). Primárním cílem studie bylo posouzení rizik úmrtí z jakékoliv příčiny, kardiovaskulárních příhod a hospitalizací.

Výsledky

Po adjustaci se riziko úmrtí při poklesu eGFR pod 60 ml/min/1,73 m2 povrchu těla zvyšovalo. Adjustovaný poměr rizik úmrtí se zvýšil na 1,2 při eGFR mezi 45 a 59 ml/min/1,73 m2 (95% interval spolehlivosti [CI] 1,1−1,2); 1,8 při eGFR mezi 30 a 44 ml/min/1,73 m2 (95% CI 1,7−1,9), 3,2 při eGFR mezi 15 a 29 ml/min/1,73 m2 (95% CI 3,1−3,4) a 5,9 při eGFR < 15 ml/min/1,73 m2 (95% CI 5,4−6,5).

S poklesem eGFR také narůstalo riziko kardiovaskulárních příhod definovaných jako hospitalizace z důvodu koronárního onemocnění, srdečního selhání, ischemické cévní mozkové příhody nebo periferního arteriálního onemocnění. Adjustovaný poměr rizik se zvyšoval následovně: 1,4 (95% CI 1,4−1,5), 2,0 (95% CI 1,9−2,1), 2,8 (95% CI 2,6−2,9), respektive 3,4 (95% CI 3,1−3,8). Podobný trend pak byl u klesající eGFR zaznamenán také pro riziko hospitalizace.

Závěr

Byla pozorována spojitost mezi progresivně redukovanou eGFR a narůstajícím rizikem úmrtí, kardiovaskulárních příhod i hospitalizace, a to ve velké populaci. Výsledná zjištění jednoznačně prokázala klinicky významný negativní vliv chronického onemocnění ledvin na zdraví populace.

(eza)

Zdroj: Go A. S. et al. Chronic kidney disease and the risks of death, cardiovascular events, and hospitalization. N Engl J Med 2004; 351: 1296−1305.Štítky
Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se