Může se užívání statinů podílet na snížení rizika demence?

23. 3. 2021

Loni publikovaná metaanalýza provedená tchajwanskými odborníky hodnotila souvislost mezi užíváním statinů a výskytem demence. K jakým zjištěním autoři došli?

Analyzované studie

Autoři této práce provedli systematický průzkum databází Embase, Google, Google Scholar, PubMed, Scopus a Web of Science a vyhledali observační studie věnované léčbě statiny a výskytu demence publikované od ledna 2000 do března 2018. Do svého hodnocení zařadili 30 studií zahrnujících 9 162 509 pacientů, z nichž 84 101 trpělo demencí. Pro metaanalýzu těchto studií použili model náhodných efektů a následně provedli analýzu podskupin a analýzu senzitivity.

Výsledná zjištění

Výskyt demence z jakékoliv příčiny byl u pacientů léčených statiny v těchto studiích významně nižší než u pacientů bez statinů: relativní riziko (RR) činilo 0,83 (95% interval spolehlivosti [CI] 0,79–0,87). Užívání statinů vykázalo statisticky významnou souvislost s nižším výskytem Alzheimerovy choroby: RR 0,69 (95% CI 0,60–0,80; p < 0,0001). Výskyt vaskulární demence byl u pacientů léčených statiny nevýznamně nižší: RR 0,93 (95% CI 0,74–1,16; p = 0,54).

Závěr

Citovaná recentní metaanalýza tří desítek observačních studií ukázala významně nižší výskyt demence u pacientů léčených statiny v porovnání s pacienty, kteří statiny neužívali. Tento efekt byl dán zejména snížením výskytu Alzheimerovy choroby.

(zza)

Zdroj: Poly T. N., Islam M. M., Walther B. A. et al. Association between use of statin and risk of dementia: a meta-analysis of observational studies. Neuroepidemiology 2020; 54 (3): 214−226, doi: 10.1159/000503105.Štítky
Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se