Lepší kontrola glykemie vede ke snížení kardiovaskulárních komplikací u diabetiků 2. typu

10. 11. 2015

Má lepší kontrola glykemie u diabetiků 2. typu vliv na snížení kardiovaskulárních rizik či ovlivňuje celkovou mortalitu? Na tuto otázku se pokusili odpovědět autoři metaanalýzy publikované v časopisu Lancet.

Inzerce

Má lepší kontrola glykemie u diabetiků 2. typu vliv na snížení kardiovaskulárních rizik či ovlivňuje celkovou mortalitu? Na tuto otázku se pokusili odpovědět autoři metaanalýzy publikované v časopisu Lancet. 

Diabetes mellitus 2. typu je známým rizikovým faktorem kardiovaskulárních onemocnění. Řada studií prokázala pozitivní vliv intenzivní kontroly glykemie na snížení výskytu mikrovaskulárních onemocnění, ale přinesly rozporuplné výsledky ohledně snížení rizika makrovaskulárních komplikací. Doporučení American Heart Association, American College of Cardiology a American Diabetes Association týkající se přínosu glykemické kontroly na kardiovaskulární onemocnění mají sílu evidence A ve třídě IIB.

Z důvodů nejasností, které obsahovaly předchozí publikované studie, byla britským týmem provedena předkládaná metaanalýza zaměřená na zjištění vlivu intenzivní léčby hyperglykemie u jedinců s diabetem 2. typu na snížení výskytu kardiovaskulárních příhod.

Autoři vybrali 5 prospektivních randomizovaných kontrolovaných klinických studií zahrnujících 33 040 účastníků. Cílem bylo porovnat přínos intenzivní kontroly glykemie na mortalitu a výskyt kardiovaskulárních příhod v porovnání se standardním léčebným režimem.

Celkem bylo v těchto 5 studiích zaznamenáno 1 497 případů nefatálního infarktu myokardu, 2 318 případů ICHS a 1127 cévních mozkových příhod. Celková mortalita představovala 2 892 případů na 163 000 osoboroků následného sledování.

V průběhu 5 let léčby byla průměrná koncentrace glykovaného hemoglobinu (HbA1c) u pacientů s intenzivní kontrolou glykemie ve srovnání s pacienty se standardním režimem nižší o 0,9 % (neboli o 9 mmol/mol). Intenzivní kontrola glykemie vedla k 17% redukci výskytu nefatálních příhod infarktu myokardu (odds ratio [OR] = 0,83; 95% CI 0,75–0,93) a 15% redukci incidence ischemické choroby srdeční (OR = 0,85; 95% CI 0,77–0,93). Intenzivní kontrola glykemie nevedla k významným změnám výskytu cévních mozkových příhod ani celkové mortality.

Tato metaanalýza ukázala, že intenzivní kontrola glykemie vede ve srovnání se standardními režimy používanými u diabetiků 2. typu k signifikantnímu snížení rizika výskytu infarktu myokardu a ischemické choroby srdeční, ale nemá vliv na snížení celkové mortality.

(eza)

Zdroj: Ray K. K. et al. Effect of intensive control of glucose on cardiovascular outcomes and death in patients with diabetes mellitus: a meta-analysis of randomised controlled trials. Lancet 2009; 373: 1765–1772.Štítky
Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se