Léčbu statiny je lepší neodkládat

23. 11. 2017

Srovnání efektivity primární a sekundární prevence bývá snadné: Jednoznačně se vyplatí začít včas. Pojďte se s námi podívat, jak velký tento rozdíl někdy může být.

Kam až sahají účinky statinů?

Primární indikací statinové léčby je dyslipidémie, ale stále více se hovoří o tom, že účinek statinů sahá dále. U zánětlivých onemocnění mají pleiotropní účinek, který zatím není detailně popsán. Vzhledem k prevalenci dyslipidémie je však relativně snadné posoudit ho alespoň z epidemiologického hlediska.

Užívání statinů je v obecné populaci asociované s redukcí rizika kardiovaskulárních příhod a snížením mortality ze všech příčin. Právě tato rizika jsou zvýšená u osob s revmatoidní artritidou (RA) a osteoartrózou (OA). Výzkumy také ukazují, že užívání statinů vede ke snížení rizika rozvoje těchto chorob, a tím se dostáváme k zajímavým otázkám: Účinkují statiny na tyto choroby i po jejich propuknutí? Ovlivňují u těchto pacientů kardiovaskulární morbiditu a mortalitu ze všech příčin nějakým specifickým způsobem?

Skotský výzkum

Zodpovědět tyto otázky bylo pro výzkumníky ze skotského regionu Tayside vlastně snadné, protože velká část pacientů s RA a OA statiny užívá. Databáze jejich údajů tedy mohla být opravdu bohatá – autoři shromáždili údaje od 2024 pacientů s RA/OA a rozdělili je do podskupin podle užívání statinů. Během zpracování dat se ukázalo vhodné rozdělit pacienty léčené statiny na ty, kteří netrpí ischemickou chorobou srdeční (primární prevence), a ty, kteří již mají ICHS diagnostikovanou (sekundární prevence).

Výsledná zjištění

Koncentrace celkového cholesterolu klesla při užívání u osob s OA v primární prevenci o 15 % a v sekundární prevenci o 7 % z počáteční hladiny 5,30, resp. 4,54 mmol/l. U osob s RA poklesla v primární prevenci o 16 % a v sekundární o 15 %, s počátečními hladinami 5,54 mmol/l, resp. 4,95 mmol/l.

V primární prevenci bylo užívání statinů u osob s RA asociované s redukcí rizika kardiovaskulárních příhod (upravený poměr rizik [HR] 0,45; 95% CI 0,20–0,98) a mortality ze všech příčin (upravený HR 0,43; 95% CI 0,20–0,92). U osteoartrózy byla v primární prevenci patrná redukce mortality ze všech příčin (upravený HR 0,43; 95% CI 0,25–0,72).

Ve skupině sekundární prevence nebylo užívání statinů asociované s redukcí rizika kardiovaskulárních příhod ani se snížením mortality ze všech příčin, a to ani u RA, ani u OA: upravený HR 0,68 (95% CI 0,30–1,54), respektive 0,52 (95% CI 0,20–1,34) u pacientů s OA; upravený HR 0,58 (95% CI 0,07–4,79), respektive 0,79 (95% CI 0,18–3,53) u pacientů s RA.

Závěr

Co z toho tedy plyne? Statiny jsou pro osoby trpící revmatoidní artritidou a osteoartrózou přínosné, ale s jejich podáváním by se nemělo otálet, protože v sekundární prevenci nepřinášejí takový benefit jako v prevenci primární.

(pez)

Zdroj: Sheng X., Murphy M. J., Macdonald T. M., Wei L. Effectiveness of statins on total cholesterol and cardiovascular disease and all-cause mortality in osteoarthritis and rheumatoid arthritis. J Rheumatol 2012; 39 (1): 32–40, doi: 10.3899/jrheum.110318.Štítky
Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se