Léčba hypertenze v prevenci kardiovaskulárních onemocnění − krok zásadní, ale ne jediný

8. 6. 2017

Přístup k nemocnému ve zvýšeném kardiovaskulárním riziku musí být komplexní. Vedle hypertenze nesmíme zapomenout vyhodnotit i další rizikové faktory.

Každý třetí je hypertonik

Hypertenze postihuje více než třetinu české dospělé populace. Je nezávislým rizikovým faktorem aterosklerózy a tím zároveň i všech kardiovaskulárních onemocnění (KVO), jež z aterosklerózy pramení: ischemické choroby srdeční (ICHS), cévních mozkových příhod, srdečního selhání a ischemické choroby dolních končetin (případně onemocnění periferních tepen v jiné lokalizaci). Tyto diagnózy jsou časté, potenciálně smrtelné, a důsledná léčba vysokého krevního tlaku je proto nanejvýš opodstatněná.

Hypertenze nebývá osamělá

Jak ovšem dokázala řada studií, počínaje již tou Framinghamskou a konče nejnovějšími pracemi, hypertenze se málokdy vyskytuje izolovaně. Má tendenci sdružovat se s ostatními rizikovými faktory (RF) kardiovaskulárních onemocnění. Za další významné nezávislé RF pro KVO jsou v současné době pokládány:

  • věk,
  • mužské pohlaví,
  • kouření,
  • dyslipidémie (především zvýšení LDL cholesterolu),
  • obezita abdominálního typu,
  • diabetes mellitus,
  • socioekonomické faktory.

Až jejich přítomnost či absence u hypertonika rozhoduje o celkovém kardiovaskulárním riziku jedince. Je proto třeba zaměřit se nejen na tíži hypertenze, ale zároveň zahájit komplexní terapii zahrnující i ostatní RF. Jedině tak je možno dosáhnout uspokojivého snížení rizika kardiovaskulárních onemocnění.

Projekt SCORE a relativní riziko

Rizikové faktory se navzájem potencují a současná přítomnost několika z nich může zvýšit riziko kardiovaskulárního onemocnění i mnohonásobně. To si můžeme jednak sami ověřit a zároveň i demonstrovat pacientům díky tabulkám projektu SCORE. Z nich se dá na základě vybraných RF (věk, pohlaví, kouření, systolický TK a hladina celkového cholesterolu nebo poměr koncentrací celkového a HDL cholesterolu) vypočítat celkové KV riziko jedince.

Vedle absolutního KV rizika může být v některých skupinách populace zajímavým parametrem i relativní riziko. Například mladý muž kuřák, který trpí hypertenzi a vysokou hladinou cholesterolu, má 12× vyšší KV riziko ve srovnání se stejně starým nekuřákem s normálním krevním tlakem i cholesterolem. Toto porovnání rizika může posloužit jako motivace k ovlivnění životního stylu u mladých osob, jejichž celkové KV riziko je (zatím) nízké. Tabulky pro Českou republiku i on-line kalkulátor rizika lze vyhledat na webové adrese www.heartscore.org.

(luko)

Zdroje:
1. Stewart J., Manmathan G., Wilkinson P. Primary prevention of cardiovascular disease: a review of contemporary guidance and literature. JRSC Cardiovasc Dis 2017 Jan 1; 6: 2048004016687211, doi: 10.1177/2048004016687211.
2. Kannel W. B. Cardioprotection and antihypertensive therapy: the key importance of addressing the associated coronary risk factors (the Framingham experience). Am J Cardiol 1996; 77 (6): 6B−11B.
3. Rosolová H. Preventivní kardiologie v kostce. Axonite, Praha, 2013.Štítky
Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se