Léčba hypertenze kombinací antihypertenziv v nízkých dávkách − analýza 354 randomizovaných klinických studií

22. 3. 2017

Autoři metaanalýzy publikované v British Medical Journal zjišťovali, jaké je průměrné snížení krevního tlaku, prevalence nežádoucích účinků a redukce rizika cévní mozkové příhody (CMP) a ischemické choroby srdeční (ICHS) u 5 hlavních skupin antihypertenziv s ohledem na jejich dávku a použití v monoterapii nebo v kombinaci.

Analyzované parametry

Jednalo se o metaanalýzu 354 randomizovaných dvojitě zaslepených placebem kontrolovaných klinických studií s thiazidy, beta-blokátory, inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEi), blokátory receptorů pro angiotenzin II a blokátory vápníkových kanálů. Do analýzy bylo zahrnuto 40 tisíc pacientů s aktivní léčbou a 16 tisíc pacientů, kterým bylo podáváno placebo. Sledován byl pokles systolického a diastolického krevního tlaku a prevalence nežádoucích účinků, obojí s ohledem na dávku léků.

Výsledky

Všech 5 kategorií léků vedlo k podobnému snížení krevního tlaku (TK). Průměrný pokles činil 9,1 mmHg u systolického a 5,5 mmHg u diastolického TK při užívání standardní dávky léčiva a 7,1 mmHg systolického a 4,4 mmHg diastolického TK při užívání poloviční dávky léčiva (tedy pouze o 20 % nižší účinek). Ke snížení TK došlo nezávisle na jeho počáteční hodnotě. Čím vyšší byl ovšem TK na počátku léčby, tím většího poklesu bylo dosaženo – na každých 10 mmHg vstupního TK bylo snížení větší o 1,0 mmHg u systolického a o 1,1 mmHg u diastolického TK. Jednotlivé skupiny léčiv působily na snížení krevního tlaku synergicky.

Nežádoucí účinky připisované thiazidům, beta-blokátorům a blokátorům kalciových kanálů byly závislé na dávce, s výjimkou ACEi (zvláště kašel). Prevalence nežádoucích účinků při kombinaci dvou léků byla nižší, než by odpovídalo součtu dávek obou léků. Při podávání poloviny standardní dávky antihypertenziv byly zjištěny jen zanedbatelné nežádoucí metabolické účinky (např. na hladinu cholesterolu či draslíku).

Závěr

Kombinovaná terapie krevního tlaku nízkými dávkami více antihypertenziv zvyšuje účinnost léčby a snižuje počet nežádoucích účinků. U pacientů po CMP dosahuje průměrná hodnota krevního tlaku 150/90 mmHg. Odhaduje se, že léčba kombinací 3 antihypertenziv v poloviční dávce, než jaká se obvykle podává, sníží systolický krevní tlak u nemocných s touto hodnotou o 20 mmHg a diastolický krevní tlak o 11 mmHg, čímž u pacientů ve věku 60−69 let dojde ke snížení rizika CMP o 63 % a ICHS o 46 %.

(epa)

Zdroj: Law M. R., Wald N. J., Morris J. K., Jordan R. E. Value of low dose combination treatment with blood pressure lowering drugs: analysis of 354 randomised trials. BMJ 2003; 326 (7404): 1427, doi: 10.1136/bmj.326.7404.1427.Štítky
Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se