LDL cholesterol: nový rizikový faktor pro vznik žilní tromboembolické nemoci?

3. 2. 2020

Nejen aterosklerotické pláty v arteriích a riziko srdečního infarktu se zmenšují spolu s hladinou LDL cholesterolu. Výsledky velké molekulárně genetické studie naznačují, že snížení jeho hladiny by mohlo vést také k redukci rizika žilní tromboembolické nemoci.

Cholesterol a tromboembolie v proudu času

Již delší dobu se objevují hlasy, že mezi příznivé účinky nejrozšířenějších hypolipidemik – statinů – by mohlo patřit také snížení rizika tromboembolické nemoci (TEN). Například metaanalýza z roku 2017 hovořila o redukci tohoto rizika v rozmezí 15–25 % oproti pacientům, kteří statiny neužívali. Američtí genetici nedávno došli k závěru, který může ve svém důsledku nést velmi podobnou informaci, ač k problematice přistupovali ze zcela odlišného úhlu. Předběžné výsledky jejich rozsáhlé studie byly prezentovány v květnu 2019 na konferenci American Heart Association's Vascular Discovery: From Genes to Medicine.

Stovky tisíc genomů

Cílem studie využívající data z dvou velkých pacientských registrů bylo identifikovat geny a proteiny související se vznikem TEN (ta byla definována jako hluboká žilní trombóza, plicní embolie nebo blíže nespecifikovaný tromboembolismus). Do analýzy bylo zařazeno celkem 26 066 pacientů s anamnézou TEN a přes 624 000 kontrol.

Rizikové faktory staré i nové

Bylo identifikováno několik doposud nepopsaných lokusů, jež se mohou podílet na vyšším riziku TEN. Většina z nich byla spojena s již popsanými rizikovými faktory, jako je index tělesné hmotnosti (BMI) nebo hyperkoagulabilita. U 4 rizikových variant byla přímo popsána zvýšená exprese plazmatických proteinů vyvolávajících hyperkoagulační stav, jakými jsou již známý faktor Xa nebo inhibitor aktivátoru plazminogenu 1 (PAI-1), který je potenciálním novým léčebným cílem. Autoři studie také zaznamenali vyšší riziko TEN v souvislosti s vyšší hladinou LDL cholesterolu (LDL-c), která by mohla být kauzálním rizikovým faktorem (poměr šancí [OR] 1,17 pro nárůst hladiny LDL-c o 1 směrodatnou odchylku [SD]; p = 0,003).

Další krok k personalizované medicíně

Dle jednoho z autorů práce, dr. Scotta Damrauera, tato studie naznačuje, že léčba zvýšené hladiny LDL cholesterolu by mohla skutečně vést ke snížení rizika TEN. Toto onemocnění patří k nejčastějším dědičným kardiovaskulárním chorobám a zároveň je jednou z nejčastějších preventabilních příčin smrti u hospitalizovaných pacientů. Obecně pak výsledky této studie mohou pomoci s odhalením geneticky podmíněného zvýšeného rizika TEN. Jsou tak další kapkou do zvětšujícího se moře znalostí, jež nám pomáhají přiblížit se ke skutečné medicíně „šité na míru“.

(luko)

Zdroje:
1. Kunutsor S. K., Seidu S., Khunti K. Statins and primary prevention of venous thromboembolism: a systematic review and meta-analysis. Lancet Haematol 2017; 4 (2): e83−e93, doi: 10.1016/S2352-3026(16)30184-3.
2. Klarin D., Busenkell E., Judy R. et al. Genetic analysis implicates LDL cholesterol reduction and plasminogen activator-inhibitor 1 antagonism as therapeutic interventions for venous thromboembolism. Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology 2019; 39: A110. 
3. AHA News. Dangerous blood clots may be the latest risk from 'bad' cholesterol. American Heart Association, 2019 May 14. Dostupné na: www.heart.org/en/news/2019/05/14/dangerous-blood-clots-may-be-the-latest-risk-from-bad-cholesterolŠtítky
Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se