Kdy jsou prospěšné statiny při chronickém onemocnění ledvin?

1. 10. 2019

Prezentovaná metaanalýza zhodnotila vliv léčby statiny na kardiovaskulární morbiditu a mortalitu při různých stadiích chronického onemocnění ledvin.

Ledviny a kardiovaskulární morbidita

Kardiovaskulární (KV) onemocnění jsou nejčastější příčinou úmrtí pacientů s chronickým onemocněním ledvin (CKD − chronic kidney disease). Tito nemocní jsou chorobami srdce a cév zatíženi významně více než běžná populace a s postupným zhoršováním CKD riziko dále roste. Panuje obecný předpoklad, že pacienti s vyšším KV rizikem více profitují z hypolipidemické léčby. O to větší rozčarování přineslo zjištění, že u pacientů s CKD není tato intervence tak efektivní, jak se původně předpokládalo. Cílem metaanalýzy zpracované týmem skotských autorů bylo zhodnotit, do jaké míry efektivita léčby statiny závisí na tíži CKD a od jakého stadia se případně stává méně účinnou.

Kvalitní hodnocení hypolipidemické léčby

Autoři se zaměřili na randomizované studie porovnávající statiny s placebem, ve kterých byli odděleně vyhodnoceni pacienti s CKD stadia 3 (odhadovaná glomerulární filtrace [eGFR] 0,5–0,99 ml/s), CKD 4 (eGFR 0,25–0,49 ml/s), CKD 5 (eGFR < 0,25 ml/s)/5D (dialýza) a pacienti s transplantovanou ledvinou. Byly zahrnuty všechny relevantní studie publikované do května 2016. Jednalo se především o dřívější metaanalýzy a práce skupiny řešitelů studií léčby cholesterolu (Cholesterol Treatment Triallists' Collaboration), která celosvětově sdružuje lékaře a vědce působící na poli studia hypolipidemik za účelem spolupráce a produkce kvalitních výsledků založených na velkých souborech pacientů. Hlavními sledovanými parametry byly závažné KV příhody (MACE − major cardiovascular events), KV mortalita a mortalita celková.

Výsledky metaanalýzy

Vyhodnoceno bylo 13 studií, které dohromady čítaly 19 386 nemocných s CKD 3, 2565 s CKD 4, 7051 s CKD 5/5D a 2012 pacientů s funkčním renálním transplantátem. Léčba statiny snížila výskyt MACE (sdružený poměr rizik [HR] 0,72; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,67–0,78) a celkovou mortalitu (HR 0,82; 95% CI 0,73–0,91) ve skupině pacientů s CKD 3 a pravděpodobně snížila výskyt MACE (HR 0,78; 95% CI 0,62–0,99) u nemocných s CKD 4. U pacientů s funkčním transplantátem statiny pravděpodobně snížily KV mortalitu (HR 0,62; 95% CI 0,40–0,96), nebyla však zjištěna významná redukce výskytu MACE ani pokles celkové mortality. Data o KV mortalitě ani celkové mortalitě u CKD 4 nebyla k dispozici. Ve skupině pacientů s CKD 5/5D nebyl zjištěn významný pozitivní vliv léčby statiny na žádný ze sledovaných parametrů.

Závěr a diskuse

Statiny vzešly z metaanalýzy jako léky vhodné při CKD 3 a naopak nevhodné při CKD 5 a u dialyzovaných. Pravděpodobně jsou vhodné také při CKD 4 a u pacientů s funkční transplantovanou ledvinou. Nedostatečný počet pacientů v těchto dvou skupinách však autorům metaanalýzy neumožnil vyvodit přesnější závěry.

(luko)

Zdroj: Messow C. M., Isles C. Meta-analysis of statins in chronic kidney disease: who benefits? QJM 2017; 110 (8): 493−500, doi: 10.1093/qjmed/hcx040.Štítky
Interní lékařství Kardiologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se