Kardiovaskulární riziko u pacientů se systémovým lupusem: Sníží jej důsledná edukace?

20. 4. 2018

Kardiovaskulární onemocnění jsou hlavní příčinou úmrtí pacientů se systémovým lupusem erythematodem. Úspěch prevence přitom závisí do velké míry na spolupráci nemocného. Pomůže vzdělávací program ovlivnit rizikové faktory?

Úvod

Pacienti, u nichž je diagnostikován systémový lupus erythematodes (SLE), tvoří z pohledu kardiovaskulárního (KV) rizika zvláštní skupinu. Na významně urychleném rozvoji aterosklerózy a KV příhod u těchto pacientů se nezanedbatelnou měrou podílí systémový zánět a další faktory asociované se SLE, například onemocnění ledvin. I přesto by však snaha o co nejlepší kontrolu základního onemocnění měla být doprovázena snahou o ovlivnění tradičních rizikových faktorů KV onemocnění prostřednictvím úpravy životního stylu. Otázku, jestli zevrubná systematická edukace pacientů v tomto směru přinese žádaný efekt, si položil francouzsko-americký mezioborový tým.

Metodika a průběh studie

121 pacientů bylo přijato do 3letého preventivního programu. V první fázi u nich proběhlo zhodnocení KV rizikových faktorů (krevního tlaku, lipidového profilu, BMI, glykémie, kuřáctví), stravovacích návyků, fyzické aktivity a užívaných léků. Následná edukační fáze zahrnovala prodiskutování výše zmíněných rizikových faktorů a informování pacientů o možnostech prevence KV a tromboembolických onemocnění. Pravidelné prohlídky, při kterých bylo hodnoceno KV riziko a pacienti byli prostřednictvím sester i lékařů dále vzděláváni, probíhaly jednou za 3–6 měsíců.

Výsledky

Na počátku byl nepříznivý krevní tlak zjištěn u 50 (41 %) pacientů, hladina glukózy u 7 (6 %), lipidový profil u 82 (68 %) a body mass index (BMI) u 77 (64 %) účastníků.

Během 3letého sledování došlo u jedinců s nepříznivými počátečními hodnotami k významnému snížení prevalence vysokého krevního tlaku (poměr šancí [OR] 0,94; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,92–0,96; p < 0,0001) a k významnému snížení průměrného systolického tlaku (–6,12 ± 2,16 mmHg; p < 0,05). Klesla také prevalence abnormálního lipidového profilu (OR 0,90; 95% CI 0,92–0,96), významně vzrostla průměrná hladina HDL cholesterolu (+0,14 ± 0,01 mmol/l; p < 0,0001) a klesla hladina triglyceridů (–0,14 ± 0,06 mmol/l; p < 0,05). Nebyly pozorovány změny v hladině glukózy a hodnotě BMI.

Na počátku studie udávalo 100 (83 %) pacientů nevhodné stravovací návyky a 95 (79 %) mělo nedostatečnou úroveň fyzické aktivity. Obě tato čísla se v průběhu studie významně vylepšila. Naopak na prevalenci kuřáků neměl edukační program vliv.

Závěr

Edukační program zaměřený na prevenci kardiovaskulárních onemocnění může u pacientů se SLE snížit prevalenci některých rizikových faktorů.

(luko)

Zdroj: Yelnik C. M., Richey M., Haiduc V. et al. Cardiovascular disease prevention counseling program for systemic lupus erythematosus patients. Arthritis Care Res (Hoboken) 2017 Aug; 69 (8): 1209–1216, doi: 10.1002/acr.23128.Štítky
Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se