Definice pojmů používaných k vyjádření míry spolupráce pacienta na léčbě

9. 5. 2016

Neadekvátní spolupráce pacienta na léčbě je častým problémem. U některých léčiv přitom může i malá odchylka od léčebného režimu znamenat snížení účinnosti. Četné studie již v minulosti prokázaly, že neadekvátní spolupráce pacienta na předepsané léčbě zvyšuje morbiditu i mortalitu řady nemocí a zvyšuje výdaje na zdravotní péči. Je proto nutné se spoluprací pacienta počítat již při zvažování nákladové efektivity léčby.

Při popisu spolupráce pacienta na léčbě se celosvětově nejčastěji používají pojmy compliance, adherence a perzistence. Definice těchto jednotlivých pojmů jsou však zatím nejednoznačné a ne zcela konsenzuální. Autoři z The International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR) proto provedli rešerši literatury a pokusili se na základě získaných dat definovat jejich význam.

V rámci rešerše dostupné literatury autoři prošli studie o compliance, adherenci a perzistenci publikované od roku 1966 do roku 2005. V užívání jednotlivých pojmů byl mezi studiemi velký rozdíl. Odborníci z pracovní skupiny ISPOR navrhují odlišovat termíny compliance s léčbou a perzistence na léčbě, termín adherence k léčbě je pak podle nich synonymem pro compliance.

Compliance s léčbou, jinak též adherence k léčbě, se týká míry dodržování doporučených léčebných postupů, a to každý den, s ohledem na časové rozestupy mezi jednotlivými dávkami, dávkování a frekvenci užívání. Týká se tedy procenta správně užité medikace po dobu trvání léčby. Perzistence na léčbě naproti tomu znamená setrvání na léčbě po doporučenou dobu, a může tak být vyjádřena počtem dní trvání léčby. Termín, který by kombinoval oba tyto aspekty spolupráce pacienta, podle odborníků z pracovní skupiny ISPOR neexistuje.

Důsledné dodržování terminologie je ve studiích zabývajících se spoluprací pacienta na léčbě důležité, protože jinak není možné data z jednotlivých studií srovnávat. Při sledování účinnosti léku je nutné brát v úvahu compliance i perzistenci. Současně s definováním jednotlivých pojmů by bylo vhodné určit i to, co (a v jak velké míře) udělá nerespektování doporučeného režimu s výsledkem léčby, aby bylo možné používat výrazy jako „dobrá“ či „špatná“ compliance nebo perzistence.

(epa)

Zdroj: Cramer J. A., Roy A., Burrell A. et al. Medication compliance and persistence: terminology and definitions. Value Health 2008 Jan−Feb; 11 (1): 44−47; doi: 10.1111/j.1524-4733.2007.00213.x.Štítky
Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se