Definice a klasifikace chronického onemocnění ledvin dle KDIGO

9. 10. 2023

Přinášíme stručný přehled definice a klasifikace chronického onemocnění ledvin dle aktualizovaných doporučení KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes) pro klinickou praxi z roku 2012 (publikováno 2013).

Chronické onemocnění ledvin (CKD) je definováno jako abnormalita ledvinné struktury nebo funkce ledvin trvající déle než 3 měsíce, která má dopad na zdraví člověka. Kritéria pro diagnózu CKD zahrnují přítomnost jakékoliv z následujících abnormalit, jež se vyskytuje déle než 3 měsíce:

  • albuminurie: AER (exkrece albuminu) ≥ 30 mg/24 hod. nebo ACR (poměr albumin : kreatinin v moči) ≥ 30 mg/g (≥ 3 mg/mmol);
  • abnormality v močovém sedimentu;
  • elektrolytové a další abnormality v důsledku poruchy tubulární funkce;
  • abnormality zjištěné při histologickém vyšetření;
  • strukturální abnormality zjištěné při zobrazovacím vyšetření;
  • prodělaná transplantace ledviny;
  • snížená odhadovaná glomerulární filtrace (eGFR) < 60 ml/min/1,73 m2 (kategorie G3a–G5). 

Doporučuje se klasifikovat CKD podle příčiny, kategorie GFR a kategorie albuminurie. Důvod pro zařazení příčiny do klasifikace spočívá ve snaze upozornit lékaře, že CKD není diagnóza sama o sobě a že stanovení příčiny CKD je důležité pro určení prognózy a správné terapie. Příčina CKD se posuzuje podle přítomnosti nebo absence systémového onemocnění a lokalizace zjištěné renální léze nebo předpokládaného patologicko-anatomického nálezu.

Tab. 1 – Kategorie GFR

Kategorie GFR

GFR (ml/min/1,73 m2)

Označení

G1

≥ 90

normální nebo vysoká

G2

60–89

mírně snížená

G3a

45–59

mírně až středně snížená

G3b

30–44

středně až závažně snížená

G4

15–29

závažně snížená

G5

< 15

selhání ledvin

Tab. 2 – Kategorie albuminurie

Kategorie

Exkrece albuminu (AER) 
(mg/24 hod.)

Poměr albumin : kreatinin (ACR)
(mg/mmol)

ACR
(mg/g)

Označení

A1

< 30

< 3

< 30

normální až mírně zvýšená

A2

30–300

3–30

30–300

středně zvýšená

A3

> 300

> 30

> 300

závažně zvýšená

Tab. 3 – Odhad rizika u pacientů s CKD podle kategorie GFR a albuminurie

Kategorie perzistentní albuminurie

 

 

A1

A2

A3

Kategorie GFR

G1

nízké

středně zvýšené

vysoké

 

G2

nízké

středně zvýšené

vysoké

 

G3a

středně zvýšené

vysoké

velmi vysoké

 

G3b

vysoké

velmi vysoké

velmi vysoké

 

G4

velmi vysoké

velmi vysoké

velmi vysoké

 

G5

velmi vysoké

velmi vysoké

velmi vysoké

(zza)

Zdroj: Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO 2012. Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney Int Suppl. 2013; 3: 1–150.Štítky
Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se