Atorvastatin může tlumit projevy revmatoidní artritidy

7. 2. 2018

Několik klinických studií ukázalo, že statiny, které se používají pro úpravu hladiny cholesterolu v krvi, mají také protizánětlivý potenciál. Studie íránských autorů hodnotila účinek atorvastatinu na projevy revmatoidní artritidy (RA) u pacientů současně léčených chorobu modifikujícími léčivy (DMARDs).

Statiny jako alternativa v léčbě RA?

RA je chronické onemocnění, které se vyznačuje záněty kloubů a vede k postupující disabilitě se značným vlivem na kvalitu života pacientů. Hypotéza o příznivém vlivu statinů na léčbu RA pochází z několika klinických studií, ve kterých statiny vykázaly protizánětlivé a imunomodulační účinky. Nicméně důkazy o účinnosti statinů v terapii RA jsou nejednoznačné a dosud se nepodařilo spolehlivě prokázat, že by jejich použití mělo signifikantní efekt.

Autoři prezentované studie se proto rozhodli zhodnotit vliv atorvastatinu na zánět a aktivitu onemocnění u pacientů s RA pomocí randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované prospektivní klinické studie.

Metodika studie a pacientská populace

Klinického hodnocení se zúčastnilo celkem 80 pacientů s aktivní RA (průměrný věk 46,4 ± 12,4 roku; 83 % žen), kteří byli ambulantně léčeni na revmatologické klinice v Ahvázu. Aktivita onemocnění pacientů byla klasifikována jako středně těžká až těžká, navzdory nejméně 3 měsíce probíhající stabilní léčbě DMARDs (hydroxychlorochin 3,5 mg/kg denně, methotrexát 0,2 mg/kg týdně, prednisolon 7,5 mg denně).

Během 3měsíčního sledování pacienti pokračovali v běžné terapii DMARDs a byli v poměru 1 : 1 randomizováni k podání placeba nebo 40 mg atorvastatinu denně. Kromě DMARDs a studijní medikace nebylo v průběhu studie povoleno užití žádných dalších léčiv, která by mohla ovlivňovat symptomy RA.

Hodnoceno bylo skóre aktivity onemocnění pomocí škály DAS28, hladina C-reaktivního proteinu (CRP), rychlost sedimentace erytrocytů (ESR – erythrocyte sedimentation rate), počet oteklých kloubů (SJC – swollen joint count) a počet bolestivých kloubů (TJC – tender joint count). Hodnocení probíhalo při vstupu do studie a po 3 měsících léčby. Analýza byla provedena v režimu intention to treat.

Výsledky

Atorvastatin byl pacienty dobře snášen, u žádného pacienta se nevyskytla myalgie ve 3. týdnu po zahájení léčby. Skóre DAS28 u skupiny léčené atorvastatinem po 3 měsících signifikantně pokleslo ze vstupní hodnoty 5,64 ± 0,67 na 3,76 ± 0,77 (p < 0,001). Ve skupině s placebem nedošlo k významnému poklesu DAS28 po 3 měsících léčby (5,78 ± 0,58 vs. 5,84 ± 0,56; p = 0,631).

Ve skupině s atorvastatinem byl pozorován i signifikantní pokles u parametrů TJC a SJC (TJC: 9,28 ± 4,24 vs. 2,80 ± 2,25; SJC: 7,33 ± 3,34 vs. 1,68 ± 1,62), zatímco u skupiny užívající placebo zůstal počet oteklých a bolestivých kloubů po 3 měsících přibližně stejný (TJC: 10,48 ± 3,90 vs. 10,90 ± 3,41; SJC: 9,32 ± 3,70 vs. 9,53 ± 3,21). Obdobně byl ve skupině léčené atorvastatinem pozorován významný pokles i v případě plazmatických zánětlivých markerů CRP a ESR.

Závěr

Studie ukázala, že přidání atorvastatinu k terapii DMARDs má pozitivní účinek na potlačení aktivity onemocnění, počet bolestivých a oteklých kloubů a zánětlivé markery u pacientů s RA se střední až vysokou hladinou zánětu.

(este)

Zdroj: Mowla K., Rajai E., Ghorbani A. et al. Effect of atorvastatin on the disease activity and severity of rheumatoid arthritis: double-blind randomized controlled trial. J Clin Diagn Res 2016; 10: OC32–OC36, doi: 10.7860/JCDR/2016/16538.7814.Štítky
Interní lékařství Kardiologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se