American Heart Association: Nežádoucí účinky statinů přehledně a v souvislostech

15. 4. 2020

Zpráva American Heart Association (AHA) přináší aktualizované shrnutí poznatků o bezpečnosti užívání statinů. Přes varování, jež se objevují v odborné literatuře i laických médiích, ujišťuje, že statiny jsou účinnou a bezpečnou modalitou léčby hypercholesterolémie.

Nedoceněné statiny?

Inhibitory 3-hydroxy-3-methylglutaryl-koenzym A (HMG-CoA) reduktázy neboli statiny významně přispěly ke snížení výskytu kardiovaskulárních onemocnění v posledních dekádách. Přesto tyto choroby zůstávají nejčastější příčinou úmrtí ve vyspělých zemích. I přes pozitivní účinky prokázané mnoha randomizovanými studiemi a metaanalýzami není adherence k léčbě u statinů ideální. Výskyt příznaků, jež jsou pacientem nebo lékařem interpretovány jako nežádoucí příhody spojené s užíváním statinů, vede ve Spojených státech amerických k ukončení léčby až u 10 % nemocných. Další pacienti terapii přerušují již kvůli pouhé obavě z nežádoucích účinků.

Zpráva AHA o bezpečnosti statinů

American Heart Association (AHA) vydala na konci roku 2018 novou zprávu, ve které shrnuje bezpečnost a rizika statinů na základě poznatků z randomizovaných studií, metaanalýz a observačních studií. Ze zprávy jasně vyplývá, že výskyt závažných nežádoucích příhod je při užívání statinů vzácný.

Závažné nežádoucí příhody

Statinová myopatie (definovaná pro účely této práce jako se statiny spojená a jinak nevysvětlitelná bolest svalů nebo svalová slabost doprovázená zvýšením hladiny kreatinkinázy nad 10násobek horní hranice normy) se objevuje u < 0,1 % léčených. Rhabdomyolýza, jež může způsobit renální selhání, byla zaznamenána u 0,01 % pacientů. Ukončení terapie statinem obvykle vede k vymizení příznaků svalového postižení, s výjimkou vzácné autoimunitní myopatie, která může i po vysazení léčby progredovat a vyžadovat imunoterapii.

Závažné hepatotoxické účinky statinů se pak objevují přibližně u 0,001 % pacientů.

Dále, ačkoliv důkazy nejsou dosud přesvědčivé, užívání statinů možná mírně zvyšuje riziko hemoragické cévní mozkové příhody u pacientů s anamnézou cerebrovaskulárního onemocnění. Toto potenciální riziko je však vysoce převýšeno redukcí rizika vzniku ischemického iktu.

Méně závažné nežádoucí příhody

Nezávažné svalové příznaky jsou během léčby statiny často předmětem stížností pacientů a ovlivňují jejich compliance. Z výsledků studií však vyplývá, že pouze u < 1 % pacientů léčených statiny jsou tyto příznaky skutečně způsobené farmakoterapií.

Izolované zvýšení transamináz nad 3násobek horní hranice normy se objevuje zhruba u 1 % léčených, je obvykle přechodné a není doprovázeno jinými příznaky hepatálního poškození.

Statiny mírně zvyšují riziko diagnózy diabetu mellitu, zvláště u lidí s četnými rizikovými faktory pro rozvoj DM. V běžné populaci léčených pacientů se statinem indukovaný diabetes vyskytuje zhruba u 0,2 % léčených za rok. 

Nežádoucí události s neprokázanou souvislostí s léčbou statiny

S užíváním statinů byla spojována řada dalších nežádoucích událostí, jako je rozvoj Alzheimerovy či Parkinsonovy choroby, nádorového onemocnění, tendinitidy, periferní neuropatie či katarakty. Příčinná souvislost mezi léčbou statiny a těmito onemocněními však nebyla prokázána. Některé studie uvádějí vliv statinů na hladinu testosteronu, změny však nebyly klinicky signifikantní. 

Závěry zprávy AHA

Závěrem AHA uvádí, že benefity užívání statinů významně převyšují potenciální rizika, pokud jsou statiny u pacienta indikované podle současných guidelines.

(pab)

Zdroj: Newman C. B., Preiss D., Tobert J. A. et al. Statin safety and associated adverse events:a scientific statement from the American Heart Association. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2019; 39 (2): e38−e81, doi: 10.1161/ATV.0000000000000073.Štítky
Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se