Adherence pacientů po prodělaném infarktu myokardu k léčbě statiny

27. 6. 2016

Ischemická choroba srdeční je celosvětově hlavní příčinou morbidity i mortality. U pacientů po prodělaném infarktu myokardu (IM) je hlavním rizikovým faktorem dalšího IM hladina cholesterolu, kterou lze účinně snižovat pomocí statinů. Efektivita této léčby nicméně závisí nejen na tom, zda byla pacientovi po IM předepsána, ale také na tom, jak pečlivě ji nemocný užívá.

Skotští výzkumníci se ve své studii věnovali adherenci k léčbě statiny u pacientů po prodělaném IM a také tomu, jaký má adherence k této terapii vliv na rekurenci IM a mortalitu pacientů bez ohledu na její příčinu.

Do studie byli zahrnuti pacienti, kteří prodělali první IM v období mezi lednem 1990 a listopadem 1995. Autoři poté pravidelně zjišťovali, jak užívají předepsané statiny. Zároveň sledovali také relativní riziko opětovné hospitalizace z důvodu dalšího IM a celkovou mortalitu bez ohledu na příčinu. V následné analýze pak u jednotlivých nemocných zohlednili věk, pohlaví, socioekonomické charakteristiky, hladinu cholesterolu, přítomnost diabetu mellitu, současné užívání jiných léků předepsaných z důvodu kardiovaskulárních potíží a rovněž všechny hospitalizace.

Z 5590 pacientů, kteří byli do studie zařazeni, jich 717 (12,8 %) prodělalo alespoň jeden další IM a 1299 (23,2 %) během následného sledování zemřelo. Průměrná doba sledování činila 2,4 roku. Z pacientů, kterým byla předepsána léčba statiny, je s více než 80% adherencí užívalo 63,7 %. Ve srovnání s těmi, kteří statiny neužívali, měli tito pacienti adjustované relativní riziko rekurence IM 0,19 (95% CI 0,08–0,47) a celkové mortality z jakékoli příčiny 0,47 (95% CI 0,22–0,99).

Závěrem autoři konstatovali, že dobrá adherence k léčbě statiny byla v jejich studii spojena s nižším rizikem opětovného IM.

(epa)

Zdroj: Wei L., Wang J., Thompson P. et al. Adherence to statin treatment and readmission of patients after myocardial infarction: a six year follow up study. Heart 2002; 88 (3): 229−233.Štítky
Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se