Změní první randomizovaná klinická studie s inosin pranobexem u pacientů s COVID-19 pohled na tuto indikaci?

23. 11. 2022

V počátku pandemie řada lékařů primární péče svým ambulantním pacientům s mírnými příznaky infekce SARS-CoV-2 off-label předepisovala imunomodulans a antivirotikum inosin pranobex. Jak dnes pohlížet na tuto indikaci?

Purinový derivát s imunomodulačním účinkem

Inosin pranobex (IP) je určen k léčbě onemocnění vyvolaných herpetickými viry, lidskými papillomaviry a dále při imunodeficitních stavech, zejména u poruch buněčné imunity. V předcházejících článcích jsme na základě publikovaných výsledků klinických studií popsali, jak IP působí, jak je účinný ve stávajících indikacích a jak by si mohl vést u respiračních infekcí, například při chřipce. Jedním z jeho velmi důležitých imunomodulačních účinků je zvýšení cytotoxicity virem napadených buněk, kterou zprostředkovávají NK buňky, jejichž počet IP také zvyšuje.

Přípravek ve víru (dez)informací

Použití IP v souvislosti s COVID-19 bylo v průběhu pandemie zavádějícím způsobem propagováno mezi laiky zejména skupinami, které mají blízko k dezinformační scéně. Je třeba si uvědomit, že samotné léčivo je v tomto případě „rukojmím“. Při hodnocení léčebných postupů by se měl lékař obracet vedle vlastních znalostí a intuice především k důkazům, jejichž relevanci pro klinickou praxi hierarchizuje známá Haynesova pyramida. Základním opěrným bodem medicíny založené na důkazech jsou randomizované kontrolované studie (RCT).

Klinické hodnocení účinnosti a bezpečnosti

V databázi PubMed se aktuálně nachází jedna RCT hodnotící použití IP u pacientů s COVID-19 publikovaná v září letošního roku (2022). Jedná se o multicentrickou studii fáze III, do níž byli zařazeni dospělí pacienti s prokázanou infekcí SARS-CoV-2 a mírnými nebo středně těžkými symptomy. Účastníci mohli být ambulantními i hospitalizovanými pacienty. Všichni nemocní dostávali definovanou standardní léčbu a randomizováni byli k podání IP nebo placeba v poměru 1 : 1. IP byl podáván 10 dní ve standardní denní dávce 50 mg/kg (zaokrouhleno na nejbližších 500 mg, max. 4 g/den) ve 3‒4 jednotlivých dávkách. Cílem studie bylo popsat účinnost a bezpečnost IP v porovnání s placebem.

Studie probíhala od února do června 2021 v 11 indických nemocnicích. Za standard léčby bylo v té době v Indii považováno podání azithromycinu, hydroxychlorochinu, zinku a vitaminů C a D3. Podání remdesiviru, favipiraviru, tocilizumabu a dalších − v té době experimentálních − léčiv nebylo ve studii povoleno, a pokud bylo nutné, pacient byl ze studie vyřazen. Za klinickou odpověď na léčbu bylo považováno zlepšení o 2 body nebo asymptomatičnost na modifikované škále Světové zdravotnické organizace (Modified WHO Ordinal Scale for Clinical Improvement). Uzdravení bylo definováno jako asymptomatičnost nebo dosažení ≤ 2 bodů na škále WHO.

Rychlejší odeznění symptomů

Studie se zúčastnilo 416 pacientů. V celé studijní populaci IP zvýšil míru dosažení klinické odpovědi (64,7 vs. 47,6 %; p < 0,001) a uzdravení (61,3 vs. 46,7 %; p = 0,003) hodnocených 6. den ve srovnání s placebem. Podobné výsledky byly dosaženy 6. den u subpopulace ambulantních pacientů (odpověď: 78,6 vs. 54,9 %; p < 0,001; uzdravení: 76,4 vs. 53,5 %; p < 0,001). Při hodnocení 11. den se výsledky obou skupin již nelišily.

Nemocní užívající IP dosahovali klinické odpovědi a uzdravení rychleji – medián doby do uzdravení v celé populaci činil 6 dní u pacientů na IP a 8 dní u účastníků s placebem. Ve skupině s IP se také méně vyskytovaly nežádoucí příhody (5,3 vs. 10,0 % v placebové skupině) a žádný z pacientů nezemřel (v placebové skupině došlo k 1 úmrtí). Nejčastější nežádoucí příhodou v obou skupinách byla nauzea, objevila se přibližně u 2 % pacientů.

Jak tedy pohlížet na indikaci IP k léčbě COVID-19?

IP byl uveden do praxe v roce 1971, jde tedy o léčivo již dlouho známé. Ani novější studie nepoukázaly na žádné nové bezpečnostní signály. Na základě výsledků citované studie se jeví, že léčivo je dobře snášeno i pacienty s mírnými až středně těžkými symptomy COVID-19 a za dodržení kontraindikací lze jeho použití označit za bezpečné.

Inosin pranobex není v současnosti v Česku schválen k léčbě COVID-19 a není ani součástí platných českých doporučení pro léčbu COVID-19. Studie indických autorů podává prvotní důkaz o tom, že by IP mohl urychlit uzdravení pacientů s mírnými a středně těžkými symptomy COVID-19. Účinnost léčby však bude nezbytné potvrdit i v dalších studiích, nejlépe mezinárodních. Zatím je tedy síla důkazu pro tuto indikaci nízká.

(jam)

Zdroje:
1. Jayanthi C. R., Swain A. K., Ganga R. T. et al. Efficacy and safety of inosine pranobex in COVID-19 patients: a multicenter phase 3 randomized double-blind, placebo-controlled trial. Adv Ther (Weinh) 2022 Sep 16; 2200159, doi: 10.1002/adtp.202200159 [Epub ahead of print].
2. Štefan M., Chrdle A. , Husa P. a kol. COVID-19: diagnostika a léčba. Doporučený postup Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP. SIL, 30. 5. 2022. Dostupné na: www.svl.cz/stahnout-soubor/dpcovid-19velky20220530Štítky
Alergologie a imunologie Dermatologie Gynekologie a porodnictví Neonatologie Otorinolaryngologie Pediatrie Praktické lékařství pro dospělé
Nejnovější kurzy
HPV infekce a lidský papilomavirus
Autoři: MUDr. Jiří Dvořák

HPV infekce a kondylomata z pohledu gynekologa a imunologa
Autoři: MUDr. Zuzana Humlová, MUDr. Michal Mihula

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se