Uveální melanom: trendy v incidenci, léčbě a délce přežití

10. 7. 2012

Cílem studie bylo stanovit trendy v incidenci, léčbě a délce přežití u primárního uveálního melanomu ve Spojených státech během 36letého období od roku 1973 do roku 2008.

Cílem studie bylo stanovit trendy v incidenci, léčbě a délce přežití u primárního uveálního melanomu ve Spojených státech během 36letého období od roku 1973 do roku 2008.

Zařazeno bylo celkem 4 070 pacientů s primárním uveálním melanomem (Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii [MKN-O-2] kódy C69.3 [cévnatka], C69.4 [řasnaté těleso a duhovka], a C69.2 [sítnice]) zařazených ve Spojených státech v období mezi roky 1973 a 2008 do registru SEER. Význam trendů věkově adjustované incidence, způsobu léčby (chirurgický zákrok, ozáření nebo kombinace těchto postupů) a 5leté přežití byly stanoveny pomocí chí-kvadrát testu a 95% intervalU spolehlivosti (CI).

Celkem se vyskytlo 4 070 případů uveálního melanomu, které představovaly 3,1 % ze všech registrovaných případů tohoto onemocnění. Naprostá většina případů (98,3 %) byla nahlášena nemocničními ambulancemi. 2 804 výskytů bylo potvrzeno histopatologicky (72,1 % za celé sledované období). Průměrná věkově adjustovaná incidence uveálního melanomu ve Spojených státek byla 5,1 případu na 1 000 000 (95% CI, 4,8–5,3) obyvatel. Většina se vyskytla u bílé rasy. Byl prokázán statisticky významný rozdíl věkově adjustované incidence mezi oběma pohlavími (muži = 5,8, 95% CI, 5,5–6,2; ženy = 4,4, 95% CI, 4,2–4,7). Dále bylo možno vysledovat trend ve snižování podílu pacientů léčených pouze chirurgicky (93,8 % v období 1973–1975 vs. 28,3 % v období 2006–2008). Úměrně s tím rostl podíl pacientů, kteří byli léčeni pouze radiací (1,8 % v období 1973–1975 vs. 62,5 % v období 2006–2008). Od roku 1973 do roku 2008 nebyl zjištěn rozdíl v relativním 5letém přežití.

Věkově adjustovaná incidence uveálního melanomu (5,1/1 000 000) zůstala ve sledovaném období od 1973 do 2008 nezměněna. Navzdory posunu směrem k více konzervativním metodám léčby nedošlo ke zlepšení délky přežití. 

(lis)

Zdroj: Singh A. D., Turell M. E., Topham A. K. Uveal melanoma: trends in incidence, treatment, and survival. Ophthalmology. 2011 Sep; 118 (9): 1881–5; doi:10.1016/j.ophtha.2011.01.040Štítky
Oftalmologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se