Souvislost užívání statinů a sérových hladin cholesterolu s rizikem vzniku primárního glaukomu s otevřeným úhlem

17. 9. 2019

Užívání statinů (inhibitorů 3-hydroxy-3-methylglutaryl-koenzym A reduktázy) bylo dosud obecně spojováno s nižším rizikem vzniku primárního glaukomu s otevřeným úhlem (POAG), nicméně výsledky studií provedených v minulosti si často protiřečily. Cílem práce recentně publikované v časopisu JAMA Ophthalmology bylo zhodnotit souvislost zvýšené hladiny cholesterolu a užívání statinů s incidencí POAG.

Hodnocená populace a metodika analýzy

Studie analyzovala data sbíraná jednou za 2 roky od účastníků starších 40 let, kteří netrpěli glaukomem a chodili na pravidelné oční prohlídky. Jedinci, kteří se zúčastnili studie, byli ze tří různých populačních kohort: zdravotní studie zdravotních sester (n = 50 710; období sledování 2000−2014); zdravotní studie zdravotních sester 2 (n = 62 992; 1999−2015); následná studie pracovníků ve zdravotnictví (n = 23 080; 2000−2014). Nové případy POAG byly potvrzeny na základě zdravotních záznamů. Informace o zvýšené hladině cholesterolu v séru a délce užívání statinů byly aktualizovány 1× za 2 roky. Relativní rizika a 95% interval spolehlivosti byly odhadnuty pomocí regresního Coxova modelu proporcionálních rizik stratifikovaných dle jednotlivých kohort. Analýza byla provedena v lednu 2019.

Výsledná zjištění

Mezi 136 782 účastníky ze 3 kohort (113 702 žen a 23 080 mužů) bylo zjištěno 886 případů POAG. Každé zvýšení celkového cholesterolu v séru o 20 mg/dl bylo spojeno se 7% zvýšením rizika vzniku POAG (p = 0,004). Jakákoliv anamnesticky vyšší hladina cholesterolu byla rovněž spojena s vyšším rizikem POAG. Užívání statinů v minulosti bylo asociováno s nižším rizikem POAG, a to o 15 %. Při léčbě statiny po dobu ≥ 5 let v porovnání s žádnou léčbou bylo riziko POAG o 21 % nižší.

Závěr

Ve skupině dospělých ve věku ≥ 40 let byly vyšší hladiny cholesterolu spojovány s vyšším rizikem POAG. Léčba statiny v délce ≥ 5 let byla naopak asociována s nižším rizikem vzniku POAG.

(lis)

Zdroj: Kang J. H., Boumenna T., Stein J. D. et al. Association of statin use and high serum cholesterol levels with risk of primary open-angle glaucoma. JAMA Ophthalmol 2019 Jul 1; 137 (7): 756−765, doi: 10.1001/jamaophthalmol.2019.0900.Štítky
Oftalmologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se