Současné pojetí genetiky glaukomu s otevřeným úhlem

1. 7. 2014

Většina molekulárních mechanizmů vedoucích k vývoji glaukomu s otevřeným úhlem je stále neznámých. V různých populacích byly identifikovány mutace v řadě genů a bylo prokázáno, že genetické faktory hrají důležitou roli v patogenezi. Souborný referát podává přehled nejdůležitějších zjištění v této oblasti.

Glaukom je komplexní heterogenní onemocnění, které je celosvětově hlavní příčinou nevratné slepoty. Primární glaukom s otevřeným úhlem (POAG) představuje ve všech populacích nejčastější typ glaukomu. Bylo prokázáno, že v patogenezi glaukomu hrají genetické faktory důležitou roli, nicméně většina molekulárních mechanizmů vedoucích ke vzniku POAG je stále neznámých.

Výzkum genetických faktorů podílejících se na vzniku POAG se provádí pomocí vazebné analýzy a asociačních studií. Tradiční vazebná analýza je založena na výzkumu velkých rodin a k dosažení statisticky signifikantního výsledku je zapotřebí typicky více než deseti postižených členů. Zjišťuje se chromozomální úsek, ve kterém se nalézá příčinný gen. Ten je dále hledán analýzou vhodných kandidátních genů. Tento přístup vedl např. k identifikaci genu myocilinu. Celogenomová asociační studie (GWAS) je založena na porovnávání nepříbuzných nemocných a zdravých kontrol. Ve srovnání s vazebnou analýzou je GWAS výkonnější při odhalování genů s malým vlivem na vznik onemocnění. Tento typ studie se provádí pomocí mikročipů s jednonukleotidovými polymorfizmy, které jsou nejčastěji nalézanou změnou v lidském genomu.

Dosud byla prokázána existence minimálně 20 genetických lokusů asociovaných se vznikem POAG, nicméně obecně uznávanými geny podmiňujícími vznik glaukomu jsou pouze myocilin a optineurin. Role ostatních lokusů, genů a variant při vzniku POAG zůstává kontroverzní. Genové mutace asociované s POAG vedou k odumírání retinálních gangliových buněk, což je u glaukomu společný výsledný stav různých patogenních mechanizmů. Pokud dojde v budoucnosti ke zvýšení senzitivity a specifity genotypování, bude možno rutinně testovat jedince náchylné ke vzniku tohoto onemocnění.

(lis)

Zdroj: Gemenetzi M., Yang Y., Lotery A. J. Current concepts on primary open-angle glaucoma genetics: a contribution to disease pathophysiology and future treatment. Eye (Lond). 2012 Mar; 26 (3): 355–69.Štítky
Oftalmologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se