Rozdíly v poměrném zastoupení glaukomu mezi Američany asijského původu a ostatními rasovými skupinami a mezi různými asijskými etnickými skupinami

1. 4. 2012

Cílem retrospektivní longitudinální kohortové studie publikované v prestižním časopise Ophthalmology bylo zjistit incidenci a prevalenci různých typů glaukomu mezi Američany asijského původu ve srovnání s jinými rasami a dále porovnat riziko vzniku glaukomu mezi různými rasami a asijskými etniky.

Do studie bylo vzato 2 259 061 pacientů nad 40 let, kteří se v letech 2001–2007 podrobili v USA očnímu vyšetření. Hodnoty incidence a prevalence glaukomu s otevřeným úhlem, glaukomu s uzavřeným úhlem a normotenzního glaukomu byly vypočítány a stratifikovány podle rasy a příslušnosti k asijské etnické skupině. Riziko vzniku jednotlivých typů glaukomu ve skupině Američanů asijského původu a ostatních ras a dále mezi různými asijskými etniky bylo odhadnuto statistickým modelováním pomocí Coxovy regrese, která zahrnovala různé potencionálně významné proměnné.

Prevalence glaukomu s otevřeným úhlem byla u Američanů asijského původu 6,52 %. Podobná hodnota (6,40 %) byla zjištěna u populace obyvatel pocházejících z Latinské Ameriky. Prevalence byla tedy v těchto dvou skupinách vyšší než u obyvatel bílé rasy jiného než hispánského původu, kde činila 5,59 %. U Američanů asijského původu činila prevalence glaukomu s uzavřeným úhlem 3,01 % a normotenzního glaukomu 0,73 %, dosahovala tedy značně vyšších hodnot než u jiných ras. Po analýze možných ovlivňujících faktorů bylo u Američanů asijského původu zjištěno o 51 % vyšší riziko vzniku glaukomu s otevřeným úhlem, o 123 % vyšší riziko vzniku glaukomu s uzavřeným úhlem a o 159 % vyšší riziko vzniku normotenzního glaukomu ve srovnání s obyvateli bílé rasy jiného než hispánského původu.

Vietnamští, pákistánští a čínští Američané měli vyšší riziko vzniku glaukomu s uzavřeným úhlem, zatímco Američané japonského původu vykazovali výrazně vyšší riziko vzniku normotenzního glaukomu ve srovnání s Američany jiného než asijského původu.

V závěru práce autoři konstatovali, že vzhledem k rychlému nárůstu počtu Američanů asijského původu v populaci USA by bylo u této skupiny pacientů vhodné zaměřit se na diagnostiku a léčbu glaukomu. Poskytovatelé péče by měli vědět, že u Američanů asijského původu existuje ve srovnání s ostatními rasami vyšší riziko vzniku glaukomu s otevřeným úhlem, glaukomu s uzavřeným úhlem a normotenzního glaukomu. Přesnější zeměpisná znalost původu asijských Američanů umožňuje lepší odhad rizika vzniku těchto tří klinických jednotek.

(lis)

Zdroj: Stein J. D. et al. Differences in Rates of Glaucoma among Asian Americans and Other Racial Groups, and among Various Asian Ethnic Groups Ophthalmology. 2011 Jun; 118 (6): 1031–1037; doi: 10.1016/j.ophtha.2010.10.024Štítky
Oftalmologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se