Průměr cév sítnice je asociován s desetiletou incidencí glaukomu: závěry studie Blue Mountains Eye

27. 11. 2012

V rámci populační kohortové studie byla zjišťována souvislost mezi kvantitativně měřeným průměrem cév oční sítnice a desetiletou incidencí primárního glaukomu s otevřeným úhlem .

V rámci populační kohortové studie byla zjišťována souvislost mezi kvantitativně měřeným průměrem cév oční sítnice a desetiletou incidencí primárního glaukomu s otevřeným úhlem (POAG).

Na počátku studie bylo vyšetřeno 3 654 osob, po pěti nebo deseti letech či případně v obou intervalech bylo znovu vyšetřeno 2 461 osob. Z nich bylo vyloučeno 44 osob, u kterých byl POAG diagnostikován již při zahájení studie. Při zahájení studie byly analyzovány fotografie sítnice všech účastníků studie a byl zjišťován průměr cév sítnice, který byl sumarizován jako centrální retinální arteriální ekvivalent a centrální retinální venulární ekvivalent (CRAE, CRVE). Výskyt POAG byl definován jako rozvoj typických výpadků ve zrakovém poli spojený se ztenčením neuroretinálního lemu a zvýšením poměru cup/disc (C/D) nad 0,7 nebo C/D asymetrie mezi dvěma očima (≥ 0,3).

Během desetiletého sledování byl zjištěn výskyt POAG u 82 účastníků studie (104 očí). Po normalizaci výsledků vzhledem k věku, pohlaví, rodinné anamnéze glaukomu, kouření, diabetu, hypertenzi, hypercholesterolémii, body mass indexu, sférickému ekvivalentu refrakce a C/D poměru bylo zjištěno, že zúžení CRAE je asociováno s vyšším rizikem výskytu POAG (podíl rizik 1,77; 95% interval spolehlivosti CI 1,12–2,79). Tato asociace byla zjištěna i po normalizaci výsledků vzhledem k výši nitroočního tlaku – NOT – (podíl rizik 1,77; 95% CI 1,14–3,05) nebo k výši očního perfuzního tlaku (podíl rizik 1,76; 95% CI 1,11–2,78). Asociace zůstala signifikantní i poté, co byla analýza omezena na oči s NOT nižším než 20 mm Hg a C/D nižším než 0,6 při zahájení studie. Nebyly zjištěny žádné nezávislé asociace mezi CRVE a POAG.

Výsledky studie podporují hypotézu, že na patogenezi POAG se podílejí časné vaskulární změny, a ukazují, že počítačové měření průměru retinálních cév může být užitečné při identifikaci pacientů se zvýšeným rizikem vzniku klinicky významného glaukomu.

(vek)

Zdroj: Kawasaki R. et al.: Retinal Vessel Caliber Is Associated with the 10-year Incidence of Glaucoma: The Blue Mountains Eye Study. Ophthalmology. 2012 Oct 9; pii: S0161-6420(12)00631-8; doi: 10.1016/j.ophtha.2012.07.007Štítky
Oftalmologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se