Optická koherenční tomografie se spektrální doménou (SD-OCT) u dětí operovaných pro primární kongenitální glaukom

8. 1. 2015

Studie sledovala různé parametry SD-OCT u dětí operovaných pro primární kongenitální glaukom a porovnávala je s kontrolami, přičemž byly zjištěny významné odchylky. Budoucí výzkum by se měl zaměřit na testování variability mezi jednotlivými vyšetřeními touto metodou a zhodnotit schopnost SD-OCT zjišťovat progresi onemocnění u dětí, které nejsou schopny spolehlivě podstoupit vyšetření zorného pole.

Cílem práce publikované v časopise British Journal of Ophthalmology bylo zhodnotit terč zrakového nervu, provést měření vrstvy retinálních nervových vláken (RNFL) a tloušťky komplexu gangliových buněk (GCC) u dětí operovaných pro primární kongenitální glaukom (PCG) pomocí optické koherenční tomografie se spektrální doménou (SD-OCT).

Do studie případů a kontrol bylo zařazeno 45 očí 37 dětí operovaných pro PCG a 72 očí 41 normálních dětí, které prodělaly zobrazovací vyšetření terče zrakového nervu, RNFL a GCC pomocí SD-OCT. Mezi oběma skupinami byly vyhodnoceny rozdíly ve sledovaných parametrech. Posuzována byla i řada klinických proměnných faktorů, a to průměr rohovky před operací, nitrooční tlak, stupeň edému rohovky a u očí s PCG věk v době operace.

Průměrný věk (± SD) dětí ve skupině PCG činil v době vyšetření pomocí SD-OCT 10,1 ± 3,6 roku a v kontrolní skupině 13,6 ± 3,2 roku (p < 0,001). Pokud bylo možno provést vyšetření zorného pole, bylo toto ve skupině PCG hodnoceno jako nespolehlivé u 20 z 23 očí a v normální skupině u 30 ze 46 očí. Všechny parametry SD-OCT se u PCG v porovnání s kontrolní skupinou signifikantně lišily (p < 0,001). Věk v době provedení operace byl nepřímo úměrný tloušťce SD-OCT parametrů, nicméně statisticky nesignifikantně. U dětí s PCG korelovaly všechny SD-OCT parametry signifikantně s klinickými měřeními poměru exkavace terče k celkovému průměru terče (korelační koeficienty byly lepší než –0,70).

Všechny parametry SD-OCT byly signifikantně rozdílné u dětí operovaných pro PCG ve srovnání s normálními dětmi. Budoucí výzkum by se měl zaměřit na testování variability mezi jednotlivými vyšetřeními touto metodou a zhodnotit schopnost SD-OCT při zjišťování progrese onemocnění u dětí, které nejsou schopny spolehlivě podstoupit vyšetření zorného pole.

MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Zdroj: Srinivasan S., Addepalli U. K., Rao H. L., Garudadri C. S., Mandal A. K. Spectral domain optical coherence tomography in children operated for primary congenital glaucoma. Br J Ophthalmol. 2014 Feb; 98 (2): 162–5.Štítky
Oftalmologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se