Kortikosteroidy navozený glaukom a dětská slepota

14. 11. 2015

Steroidy indukovaný glaukom (SIG) je v dětské populaci iatrogenní komplikací, která vzniká v souvislosti s lokální léčbou kortikosteroidy u vernální keratokonjuktivitidy (VKC). Pokud není tento glaukom léčen, může vést ke slepotě. Jaká je prevalence, rizikové faktory a závažnost ztráty vizuální percepce u dětských pacientů se SIG?

Inzerce

Celosvětová prevalence dětské slepoty je přibližně 0,1 případu na 1000 obyvatel v ekonomicky vyspělých zemích a 1 případ na 1000 obyvatel v rozvojových zemích. Recentně publikovaná indická retrospektivní analýza vznikla sledováním případů dětí s glaukomem na oční klinice zdravotnického zařízení terciární péče v Novém Dillí. Sledování probíhalo po dobu 5 let od roku 2009. Cílem studie bylo zaznamenat případy se SIG u dětí a mladistvých do 16 let věku a zhodnotit jeho prevalenci, závažnost a parametry, jako je ostrost vidění, nejvyšší nitrooční tlak, poměr C/D (cup/disc), hodnocení perimetrie, a potřebu filtrující operace.

U zachycených případů SIG proběhlo dotazníkové šetření s rodiči pacientů ohledně indikace topických kortikosteroidů, konkrétního léčiva této skupiny, celkové doby aplikace a rovněž údajů o předepisujícím zdravotnickém personálu. Prevalence poruch zraku byla vypočtena a kategorizována na základě kritérií WHO.

Během 5 let se na oční klinice vyskytlo 1259 případů pediatrického glaukomu, z čehož 4,7 % (59 pacientů) mělo diagnózu SIG. U těchto pacientů byla v 87 % případů (51 dětí) příčinou preskripce topické léčby kortikosteroidy vernální keratokonjuktivitida. Průměrná délka místní léčby kortikosteroidy dosahovala 18 měsíců (rozpětí 1 měsíc až 8 let) a u 52 % případů byla léčba delší než 1 rok. Většině (82 %) dětských pacientů předepsal kortikosteroidy ošetřující oční lékař. Glaukomová optická neuropatie způsobila slepotu u 37,3 % dětí (22/59) a snížené vidění bylo zaznamenáno u 23,7 % dětí (14/59). 27 % dětí se SIG (16/59) trpělo unilaterální ztrátou zraku.

Třetina dětí se SIG v této studii byla postižena bilaterální slepotou. Nejčastějším podávaným topickým kortikosteroidem byly dexamethasonové oční kapky. Oční lékaři by měli pečlivě sledovat možný vznik glaukomu navozeného topickými kortikosteroidy při léčbě VKC a u rizikových pacientů zvážit i jiné možnosti terapie, například léčbu cyklosporinem či takrolimem.

(thom)

Zdroj: Gupta S., Shah P., Grewal S., Chaurasia A. K., Gupta V. Steroid-induced glaucoma and childhood blindness. Br J Ophthalmol 2015 May 22; pii: bjophthalmol-2014-306557; doi: 10.1136/bjophthalmol-2014-306557 [Epub ahead of print].

 Štítky
Oftalmologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se