Je nutné zvyšovat dávku levothyroxinu u nemocných s hypotyreózou, kteří užívají omeprazol?

8. 9. 2017

Omeprazol, jehož mechanismem účinku je blokáda sekrece žaludeční kyseliny, by mohl ovlivňovat vstřebávání levothyroxinu. Níže prezentovaná studie brazilských autorů se této možnosti věnovala podrobněji.

Úvod

Léčba hypotyreózy je založena na perorální substituci levothyroxinem (LT4). Stavy, jako jsou těhotenství, stárnutí, onemocnění modifikující absorpci nebo metabolismus thyroxinu, ale také různé léky mohou ovlivnit dávku LT4 potřebnou k adekvátní substituci. Předpokládá se, že žaludeční pH hraje v absorpci levothyroxinu významnou roli.

Průběh a výsledky studie

Autoři do své studie zahrnuli 21 pacientů s primární hypotyreózou, kteří měli stabilní dávku levothyroxinu po dobu alespoň 1 roku, a náhodně je přidělili do skupiny užívající omeprazol v dávce 40 mg nebo 20 mg denně. 10 nemocných dokončilo protokol ve skupině s 20 mg a 9 pacientů ve skupině léčené 40 mg. Měřenými parametry, mezi kterými nebyl zjištěn žádný významný rozdíl, byly sérové hladiny TSH před léčbou omeprazolem a 3 měsíce po ní. Ani analýza podskupin neprokázala žádné významné změny.

Diskuse a kontext dalších studií

V diskusi autoři upozorňují na fakt, že do té doby hodnotily interakci LT4 s omeprazolem pouze 2 klinické studie. Ty interakci potvrdily, měly však jiný design. Centanni et al. hodnotili v prospektivní kohortě nemocné s eufunkční nodózní strumou, kde se od dávek LT4 očekává suprese TSH. U malého počtu 10 žen, které měly pálení žáhy a dostávaly omeprazol v dávce 40 mg/den, byly měřeny hladiny TSH před podáváním a po 6 měsících. Nebyla však uvedena doba, po kterou byly nemocné na stabilní dávce LT4.

Druhou diskutovanou studií byla retrospektivní analýza, kterou vypracovali Sachmechi et al., použitým blokátorem protonové pumpy byl lansoprazol. Autoři se s ohledem na další studie nedomnívají, že by rozdíly mezi jednotlivými inhibitory protonové pumpy měly hrát významnou roli v absorpci LT4. Přiznávají, že malá interakce zapříčiněná omeprazolem v absorpci LT4 by mohla být patrná, jestliže by byl soubor nemocných větší. Na druhé straně se domnívají, že pokud by interference přítomná byla, bude pro skupinu nemocných, kteří jsou již na stabilní dávce levothyroxinu, klinicky nevýznamná.

Závěr

Závěrem autoři shrnují, že omeprazol v dávce 20 mg/den nebo 40 mg/den nezasahuje klinicky významným způsobem do terapie pacientů s hypotyreózou, jež byla dříve pod kontrolou. 

(gaf)

Zdroj: de Carvalho Abi-Abib R., Vaisman M. Is it necessary to increase the dose of levothyroxine in patients with hypothyroidism who use omeprazole? Arq Bras Endocrinol Metab 2014; 58 (7): 731–736.Štítky
Gastroenterologie a hepatologie Interní lékařství Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se